Home Văn Nghệ Nếu Chúa Không Sống Lại

Nếu Chúa Không Sống Lại

by Thanh Hữu
30 đọc

“Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích. (I Cô-rinh-tô 15:14).

Nếu Chúa không sống lại từ cõi chết,
Thì ngày nay, ta có một nấm mồ.
Ta còn lại một lăng tẩm thật to,
Còn xương cốt, còn tóc râu xá lợi.

Chúa đã sống, ta không còn chờ đợi,
Để ngắm nhìn di tích với tro xương. (1)
Không tham dự ngày giỗ tế cúng dường,
Cho giáo chủ, cho tượng thần gỗ đá.

Chúa sống lại bởi linh năng phép lạ,
Bởi uy quyền chiến thắng với Sa-tan.
Ngài đập tan bóng sự chết kinh hoàng, (2)
Ban sự sống cho tín nhân tin cậy.

Chúa sống lại, mở mắt ta nhìn thấy, (3)
Một tầm nhìn, vượt đời tạm trần gian.
Một tương lai, một cuộc sống huy hoàng,
Chúa dành sẵn cho công dân thiên quốc.

Chúa sống lại, cầm quyền trên thời cuộc,
Trên đế quyền, trên chính trị nhân sinh. (4)  
Trên lịch sử, trên biến chuyển hành tinh,
Từ sáng thế đến tận cùng vô cực.

Chúa sống lại, ban cho ta mục đích,
Một cuộc đời ý nghĩa giữa hư vô.
Một giá trị, trong phước hạnh tự do,
Trong sung mãn nguồn linh ân mầu nhiệm.

Tin Chúa sống, ta sẵn sàng đối diện,
Dù nan đề, dù thách thức bủa vây.
Giữa khó khăn, khủng hoảng thế giới nầy,
Ta nhận được sự bình an, đắc thắng.

Hãy cảm tạ, một tình yêu trọn vẹn,
Một năng quyền, nguồn sống mới Chúa ban.
Hãy cùng nhau, ta ca ngợi hát vang,
Chúa tể trị cả nhân sinh hoàn vũ.

THANH HỮU
Tháng 3 năm 2024

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

__________________

  1. Ma-thi-ơ 28:6
  2. 1 Cô-rinh-tô 15:55-57
  3. Giăng 11: 25
  4. Ma-thi-ơ 28:18
Bình Luận:

You may also like