Home Dưỡng Linh Không Có Tổ Chim Trong Tóc Bạn

Không Có Tổ Chim Trong Tóc Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Một người đàn ông từng là một Cơ-đốc nhân tuyệt vời trong nhiều năm nói với người khác rằng ông chưa bao giờ có một giờ thất bại trong đức tin. “Cái gì!” Người kia nói trong kinh ngạc, “Anh chưa bao giờ biết thất bại nào trong đời sống của tín nhân sao?” “Không, tôi không có ý nói như vậy.” Người thứ nhất đáp lời. “Tôi đã biết nhiều lúc của sự thất bại tạm thời, nhưng không lâu quá một giờ. Tôi luôn luôn trở dậy vào trong sự tương giao ngay lập tức bằng việc xưng ra tội lỗi của mìnhvà công bố Lời-hứa của Đức Chúa Trời đã chép trong Kinh-thánh 1:9: “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là Đấng thành tín và công chính sẽ tha tội chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều gian ác.

Có người nói rằng bạn không thể ngăn một con chim đáp trên đầu của bạn, nhưng bạn có thể giữ gìn để nó không làm tổ trong tóc của bạn. Sự cám dỗ không là tội-lỗi, nhưng chiều theo cám dỗ là điều tội-lỗi. Nếu chúng ta đang ở trên bờ vực của sự buông theo cám dỗ không vâng lời Thiên Chúa, hoặc nếu chúng ta bắt đầu suy niệm đến một điều hay hành động tội lỗi, chúng ta phải nhanh chóng cầu xin Chúa Giêsu kiểm soát ý muốn của mình và làm sạch nó với huyết quý báu của Ngài, để cầm giữ ý muốn cùng suy nghĩ đời sống của chúng ta và mọi thứ liên hệ đến chúng ta.

Chúng ta hít thở tâm linh, thở ra bởi sự thú nhận bất kỳ nghi ngờ hay tội lỗi khác theo như Kinh-thánh 1 Giăng 1:9, sau đó chúng ta hít vào bằng cách tuyên bố trong đức tin một sự tràn đầy tươi mới của Chúa Thánh-linh theo Lời Kinh-thánh 1 John 5:14-15: “Đây là sự vững tâm chúng ta có trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.” Toa thuốc Kinh-thánh này đã tác dụng trên tôi và hàng triệu người khác trong nhiều năm.

Hãy thuộc lòng và luôn nhớ Lời-hứa của Thiên Chúa: “Đức Chúa Trời là thành tín; Ngài không để anh chị em bị thử thách quá sức của mình đâu, nhưng trong sự thử thách Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi, để anh chị em có thể chịu đựng nổi” (1 Cô-rinh-tô 10:13).

Theo Bill Bright 

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like