Home Tin tức Hội Đồng Lưu Mời Quản Nhiệm Tại HT Giồng Riềng – Kiên Giang

Hội Đồng Lưu Mời Quản Nhiệm Tại HT Giồng Riềng – Kiên Giang

by Ban Biên Tập
30 đọc


Chủ tọa Hội Đồng là Mục Sư Lê Hoàng Phúc UV.TLH phụ trách mục vụ tỉnh Kiên Giang.

Dầu thời tiết sáng Chúa nhật 28/8 đầy mưa gió, con cái Chúa đến nhà thờ trong tình trạng ướt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười rất tươi vì cớ được ra mắt Chúa. Tạ ơn Chúa về một buổi nhóm phước hạnh. Con cái Chúa được no nê bởi thức ăn thuộc linh do MS. Lê Hoàng Phúc chia sẻ, dựa vào nền tảng Kinh Thánh là Thi Thiên thứ 23.

02

03

Qua lời Chúa, MS đã dùng hình ảnh người chăn chiên và đàn chiên hầu cho tôi con Chúa nhận thấy được sự chu toàn của người chăn là Chúa, và sự an bình của bầy chiên là tôi con của Ngài. Quả thật an bình như Thi thiên 23.

Kế đến Hội Đồng lưu được tiến hành và Mục sư chủ tọa cậy đức tin trình dâng Hội Đồng vào cánh tay quyền năng của Cha. MS cũng giải bày, hướng dẫn cụ thể cho HT hiểu rằng “Mục sư Nguyễn Văn Nhánh đã mãn nhiệm kỳ 4 năm hầu việc Chúa tại HT Giồng Riềng, nay TLH thực hiện theo hiến chương và luật định của Giáo hội mở cuộc trưng cầu ý kiến của tôi con Chúa tại HT Giồng Riềng để lưu hoặc mời quản nhiệm mới cho HT”.

MS chủ tọa mở niêm phong các phiếu trưng cầu ý kiến đã được TLH niêm phong cẩn thận. HĐ cũng bầu ra các tiểu ban để phục vụ cho HĐ. Vì ảnh hưởng của thời tiết nên 250 tín đồ đủ điều kiện chỉ còn 56 người tham dự.

 Tạ ơn Chúa Mục sư Nguyễn Văn Nhánh tiếp tục được Chúa sử dụng để chăn dắt bầy chiên của Ngài tại HT Giồng Riềng với kết quả:

-Có 51 phiếu thuận lưu

– 04 phiếu không thuận lưu

– 01 phiếu trắng

Đạt 91,07 %, theo đó MS Nhánh tiếp tục nhiệm kỳ mới 04 năm tại chi hội Giồng Riềng

04

06

07

Xin tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện cho chức vụ của Mục sư QN cùng Ban Chấp Sự HT Giồng Riềng hầu cho chúng tôi thực hiện được điều Chúa giao phó. Amen

Quang Tùng

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

                                                                                     

Bình Luận:

You may also like