Home Tin Vắn Ông Đào Duy Tâm Về Nước Chúa Tại Texax, Hoa Kỳ