Home Văn Nghệ Đếm Thời Gian

Đếm Thời Gian

by Thanh Hữu
30 đọc

Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (Thi- thiên 90:12).      

Bạn tôi vừa mới qua đời,
Tôi muốn hỏi bạn đôi lời: “thời gian”.
Bạn đang sống ở thiên đàng,
Tôi đang sống ở trần gian quê nhà.

Ở đây năm tháng trôi qua,
Thời gian định bởi chúng ta xoay vần.
Mặt trời thời tiết định phân,
Trái đất di chuyển định phần tháng năm.

Thiên đàng bạn đã viếng thăm,
Thời gian mầu nhiệm cả trăm ngàn lần.
Nghìn năm ở dưới dương trần,
Một ngày thiên quốc phước ân tràn đầy. (1)

Nhiều năm tôi ở đất nầy,
Thì bạn chớp mắt vài giây đồng hồ? (2)
Tuổi tác được tính ra sao?
Đất trời khác biệt biết bao nhiêu lần?

Chúa dạy ta đếm bước chân,
Dạy ta học đếm mỗi lần ngày qua. (3)
Dạy ta biết đếm tuổi già,
Đếm bao phước hạnh Chúa Cha cho mình.

Đếm những ân tứ Thánh linh,
Đếm những cơ hội ân lành Chúa trao. (4)
Đếm bao tài sản Chúa giao,
Để ta quản trị ra sao trong đời.

Xếp hàng đợi Chúa gọi tôi,
Vút bay cất cánh về nơi thiên đàng.
Trả lại tất cả trần gian,
Hoàn thành mục đích vĩnh an muôn đời.

Nhìn lên mây trắng đang trôi,
Như đoàn dân thánh đang ngồi ngắm xem: (5)
“Cuộc đua đích đến kề bên?
Ai ơi … trung tín, ráng lên … thắng rồi! (6)”

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

_____________________________

(1) Thi-thiên 90:4 
(2) 2 Phi-e-rơ 3:8
(3) Thi-thiên 90:12 
(4) Thi-thiên 40:5 
(5) Thi-thiên 40:5 
(6) Khải-huyền 2:10b

Bình Luận:

You may also like