Home Quốc Tế 1000 Nhà Lãnh Đạo Cơ Đốc Tham Gia Ngày Cầu Nguyện Toàn Cầu Tại Wembley, Luân Đôn

1000 Nhà Lãnh Đạo Cơ Đốc Tham Gia Ngày Cầu Nguyện Toàn Cầu Tại Wembley, Luân Đôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ông Jonathan Oloyede, người triệu tập hội nghị đã nói rằng: “GDOP  Luân Đôn và Hiệp hội các Hội Thánh toàn quốc đang yêu cầu thị trưởng và các nhà lãnh đạo Hội Thánh đặt thứ 7 ngày 17/9 vào nhật kí  tổ chức của họ và chương trình của Hội Thánh.”

“Quốc gia này đã sẵn sàng cho một đỉnh điểm thuộc linh và chúng ta cần phải nắm bắt thông qua sự đoàn kết, qua lời cầu nguyện và hành động”.

Ngoài buổi hội nghị ra, các Cơ đốc đang được khích lệ tham gia vào 500 ngày của chiến dịch cầu nguyện của GDOP  Luân Đôn để huy động các Hội thánh ở trong vòng cầu nguyện xuyên suốt cho đất nước.

Cụ thể, Hội Thánh đang được kêu gọi tổ chức các sự kiện cầu nguyện cộng đồng ở Pentecost Sunday hiện đang trên đà đi xuống kể từ ngày 12/6 năm nay.

Chủ tịch liên minh truyền giáo và người sáng lập học bổng Ichthus, Ông Roger Forster đang khích lệ các Cơ đốc tham gia.

“Tôi nghĩ thật quan trọng khi các nhà lãnh đạo đứng cùng nhau trong sự hiệp nhất nếu không các  Hội Thánh sẽ không bao giờ làm được. Sự hiệp nhất là cần thiết như một cơ sở cầu nguyện”, ông nói.

Ian Christiansen, Mục sư lãnh đạo của trung tâm “Cơ Đốc Sự Sống Mới” ở Wembley nói rằng: “ thật tuyệt vời khi nhìn thấy tiềm năng 1000 nhà lãnh đạo cùng nhau cầu nguyện và nhìn vào các chiến lược để ảnh hưởng đến quốc gia.”

Ade Omooba nói rằng: “Lời cầu nguyện là chìa khóa. Đó là vũ khí mạnh nhất chúng ta có và đó là một điểm qui tụ lớn cho Hội thánh của Đức Chúa Trời, đặc biệt là Vương quốc Anh. Tôi thực sự tin cậy vào Đức Chúa Trời rằng vương quốc của Ngài sẽ thống nhất trên đất nước Anh khi chúng ta nhóm lại tại Wembley trong năm nay.

Mai Trần

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like