Home Văn Nghệ Trông Đợi Chúa

Trông Đợi Chúa

by Thanh Hữu
30 đọc

“Ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” -sai 40:31)

Có những lúc ta thấy mình mệt mỏi,
Thấy nản lòng, kiệt sức khó vươn lên.
Từ vui tươi, ta cảm thấy buồn tênh,
Từ phấn khích, muốn rút lui yên lặng.

Khi Ê-li, cảm thấy bao gánh nặng,
Việc Chúa Trời và mưu kế quỷ ma.
Trong sợ hãi, ông trốn chạy thật xa,
Cầu xin Chúa, hãy cất đi mạng sống.[i]

Chúa không cất, ban linh lương năng động,
Ban bánh trời, sức mới từ trên cao.
Bốn mươi ngày tiến bước không sờn nao,
Đến núi thánh, nghe lời truyền Chân Chúa.[ii]

Trông đợi Chúa, khi thấy mình mòn mỏi,
Xin linh quyền, sức mới để vươn cao.
Như chim ưng, vút cánh giữa trời sao,
Cứ tiến bước không bao giờ mệt nhọc.[iii]

Trông đợi Chúa, đặt đức tin đơn độc,
Quyết trông chờ, mong mỏi Chúa xót thương.
Ban linh năng, linh lực, Ngài mở đường,
Ta  bước tới trong quyền uy đắc thắng.

Chúa sẽ đến, Ngài cất đi gánh nặng,
Bước đi cùng, Ngài bồng ẵm, đỡ nâng.[iv]
Làm trỗi hơn, điều ước vọng nhiều lần,
Vượt trên cả lời cầu xin suy tưởng.

Khi tiến bước trong niềm tin hy vọng,
Linh lực Ngài sẽ tiếp tục gia tăng.[v]
Dù nan đề, thử thách có bủa giăng,
Chúa luôn phán: “Có Ta đây, đừng sợ”.[vi]

Hãy ngợi khen, trong vui mừng hớn hở,
Chúa, bạn hiền đang ở với chúng ta.[vii]
Ôi tình Ngài thật vĩ đại bao la,
Hơn núi lớn, hơn đại dương sâu thẳm.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] 1 Các Vua 19:4
[ii] 1 Các Vua 19:8 
[iii] Ê-sai 40:31 
[iv] Ê-sai 46:4 
[v] Thi-thiên 84:7
[vi]  Mác 6:50 
[vii] Giăng 15:15

Bình Luận:

You may also like