Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 6: Cách Để Biết Chúa

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 6: Cách Để Biết Chúa

by Nau Puih
30 đọc

Biết Chúa qua sự tĩnh lặng, ở riêng, và tìm kiếm Ngài

Hồi nhỏ mỗi lần tôi gặp khó khăn, mẹ tôi sẽ bảo tôi yên lặng và chuyện sẽ được giải quyết. Chúa có bao giờ bảo bạn bình tĩnh, bỏ qua mọi sự bối rối và yên lặng chờ Chúa hành động?

“Biết rằng Ta là Đức Chúa Trời” – Thi thiên 46:10

“Yên lặng” tức là “dừng lại”. “Biết” ở đây là “kinh nghiệm mật thiết”. Tức là “yên lặng và kinh nghiệm Chúa mật thiết”. Khi chú ý, Chúa sẽ phán qua giọng nhỏ nhẹ với bạn.

“Nghe tiếng Ta” – Giăng 10:27

“Nghe” ở đây là “tiếp tục nghe” để “tiếp tục theo” Ngài.

“Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao” – Thi thiên 34:8

Thi thiên và đặc biệt là Đa-vít sẽ làm chứng về điều này.

“Trông đợi Đức Giê-hô-va” – Ê-sai 40:30-31

Trông đợi Chúa sẽ mang đến sự tươi mới thuộc linh nên chúng ta cần có thời gian và nơi chốn để tìm kiếm Chúa.

Nghỉ ngơi thuộc linh

Lịch trình bận rộn hàng ngày sẽ khiến chúng ta mòn mỏi nhưng ngồi lại tìm kiếm Chúa mang đến cho chúng ta sự nghỉ ngơi trong mối quan hệ với Chúa.

Những người tìm kiếm Chúa từ nhiều thế kỷ đã nhận ra sự cần thiết của kết nối đặc biệt với Chúa mỗi ngày. Điều này cần ba yếu tố: thời điểm, nơi chốn, và kế hoạch.

  • Thời điểm

Thời gian có thể là sáng, chiều hoặc tối tuỳ theo khả năng của mỗi người.

  • Nơi chốn

Địa điểm có thể là trên giường, bàn ăn, lớp học hay trên đường đi dạo.

  • Kế hoạch

Có thể kết hợp đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thờ phượng hoặc viết nhật ký.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Bạn có từng thực hành sự tĩnh lặng, ở riêng, và tìm kiếm Chúa làm kỷ luật thuộc linh chưa?
  2. Bạn có thường xuyên thực hành sự tĩnh lặng, ở riêng, và tìm kiếm Chúa làm kỷ luật thuộc linh?
  3. Bạn lên kế hoạch áp dụng các kỷ luật này trong cuộc sống tháng này như thế nào?
  4. Thời điểm, nơi chốn và kế hoạch gặp Chúa của bạn là gì?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like