Home Tin tức Các Kỳ Hội Đồng Đang Diễn Ra Tại Hoa Kỳ

Các Kỳ Hội Đồng Đang Diễn Ra Tại Hoa Kỳ

by Ban Biên Tập
30 đọc1.  Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam

·         1 – 5 Tháng 7, 2011

·         Tại Cal State University, Fullerton, 800 N State College, Fullerton, CA.  92834

·         Chủ đề:  Thần Linh Sự Sống

·         Liên lạc:  (714) 491-8007

2.  Đại Hội Liên Hữu Báp-tít

·         1-4 Tháng 7, 2011

·         Tại Crowne Plaza Resort

·         12021 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840

·         Chủ đề: Ta  sắp làm việc mới.

·         Liên lạc:  760-449-4320 hay Email:  duytinle@yahoo.com

3.  Đại Hội Hội Thánh Giám Lý

·         29 tháng 6 đến 1 tháng 7, 2011

·         Vietnamese Methodist Church

·         2045 W. Ball Rd., Anaheim, CA 92804

·         Chủ đề:  Chứng Nhân Cho Chúa

·         Liên lạc:  (714) 520-0489 hay (714) 774-3951

4.  Đại Hội Hội Thánh Trưởng Nhiệm (Presbyterian)

·         1-4 Tháng 7, 2011

·         tại Garden Grove Presbyterian Church

·         11832 Euclid St., Garden Grove, CA 92840

·         Chủ đề: Hướng Tới

·         Liên lạc:  (714) 292-0464 hay (949) 309-8695

5.  Đại Hội Báptít Liên Hiệp (Converge Viet)

·         1-3 tháng 7, 2011

·         tại Shoreline Baptist Church

·         10350 Ellis St., Fountain Valley, CA 92708

·         Chủ đề:  Tôn Vinh Chúa Christ (Celebration Christ)

·         Liên lạc:  An Lê (714) 458-5288

6.  Hội Đồng Bồi Linh các Hội Thánh Độc Lập, Ân Tứ, Ngũ Tuần

·         Chúa Nhật, Ngày 3 tháng 7, 2011 ,  7 PM tại Word Alive Church

·         11711 Trask Ave., Garden Grove, CA 92843

·         Liên lạc:  Mục sư Hữu (714) 757-0172 (Cell), (714) 230-1280 (Home)

7.  Lễ mừng 25 năm Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam

·         Chúa Nhật 3 tháng 7, 2011  từ  3:00 – 5:00 PM

·         tại Westminster Baptist Church

·         14200 Goldenwest St., Westminster, CA 92683

·         Liên lạc:  (714) 206-9118

8.    Lễ  Kỷ Niệm 100  Năm Tin Lành  Đến Việt Nam
(Tin Lanh Centennial  Celebration)

·         Thứ 7  ngày 2 tháng 7, 2011. 9 AM-10 PM.

·         Tại  Crystal Cathedral,

·         13280 Chapman Ave (Góc Chapman và Lewis St)

·         Garden Grove, CA.   92840

·         Chủ đề: Dâng Vinh Quang Cho Đức Chúa Trời

·         Liên lạc:  (714) 903-2762(714) 697-8064

9.   Ngày Hiệp Nguyện JUBILEE for Viet Nam

·        Thứ 7 ngày 9 tháng 7, 2011. 9 AM – 9 PM.

·        Tại Thánh Đường Little Saigon,

·        10321 Bolsa Ave., Westminter, CA 92683

·        Liên lạc: Ms Thanh (714) 852-7484

                  Or Ms. Holly (714) 474-8547

Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới

14200 Goldenwest Street

Westminster, CA. 92683, USA

Tel: (714) 903-2762, (714) 697-8064

Bình Luận:

You may also like