Các Kỳ Hội Đồng Đang Diễn Ra Tại Hoa Kỳ

5501.  Hội Đồng Giáo Hạt Việt Nam

·         1 – 5 Tháng 7, 2011

·         Tại Cal State University, Fullerton, 800 N State College, Fullerton, CA.  92834

·         Chủ đề:  Thần Linh Sự Sống

·         Liên lạc:  (714) 491-8007

2.  Đại Hội Liên Hữu Báp-tít

·         1-4 Tháng 7, 2011

·         Tại Crowne Plaza Resort

·         12021 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840

·         Chủ đề: Ta  sắp làm việc mới.

·         Liên lạc:  760-449-4320 hay Email:  duytinle@yahoo.com

3.  Đại Hội Hội Thánh Giám Lý

·         29 tháng 6 đến 1 tháng 7, 2011

·         Vietnamese Methodist Church

·         2045 W. Ball Rd., Anaheim, CA 92804

·         Chủ đề:  Chứng Nhân Cho Chúa

·         Liên lạc:  (714) 520-0489 hay (714) 774-3951

4.  Đại Hội Hội Thánh Trưởng Nhiệm (Presbyterian)

·         1-4 Tháng 7, 2011

·         tại Garden Grove Presbyterian Church

·         11832 Euclid St., Garden Grove, CA 92840

·         Chủ đề: Hướng Tới

·         Liên lạc:  (714) 292-0464 hay (949) 309-8695

5.  Đại Hội Báptít Liên Hiệp (Converge Viet)

·         1-3 tháng 7, 2011

·         tại Shoreline Baptist Church

·         10350 Ellis St., Fountain Valley, CA 92708

·         Chủ đề:  Tôn Vinh Chúa Christ (Celebration Christ)

·         Liên lạc:  An Lê (714) 458-5288

6.  Hội Đồng Bồi Linh các Hội Thánh Độc Lập, Ân Tứ, Ngũ Tuần

·         Chúa Nhật, Ngày 3 tháng 7, 2011 ,  7 PM tại Word Alive Church

·         11711 Trask Ave., Garden Grove, CA 92843

·         Liên lạc:  Mục sư Hữu (714) 757-0172 (Cell), (714) 230-1280 (Home)

7.  Lễ mừng 25 năm Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam

·         Chúa Nhật 3 tháng 7, 2011  từ  3:00 – 5:00 PM

·         tại Westminster Baptist Church

·         14200 Goldenwest St., Westminster, CA 92683

·         Liên lạc:  (714) 206-9118

8.    Lễ  Kỷ Niệm 100  Năm Tin Lành  Đến Việt Nam
(Tin Lanh Centennial  Celebration)

·         Thứ 7  ngày 2 tháng 7, 2011. 9 AM-10 PM.

·         Tại  Crystal Cathedral,

·         13280 Chapman Ave (Góc Chapman và Lewis St)

·         Garden Grove, CA.   92840

·         Chủ đề: Dâng Vinh Quang Cho Đức Chúa Trời

·         Liên lạc:  (714) 903-2762(714) 697-8064

9.   Ngày Hiệp Nguyện JUBILEE for Viet Nam

·        Thứ 7 ngày 9 tháng 7, 2011. 9 AM – 9 PM.

·        Tại Thánh Đường Little Saigon,

·        10321 Bolsa Ave., Westminter, CA 92683

·        Liên lạc: Ms Thanh (714) 852-7484

                  Or Ms. Holly (714) 474-8547

Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới

14200 Goldenwest Street

Westminster, CA. 92683, USA

Tel: (714) 903-2762, (714) 697-8064

Bình Luận: