Home Dưỡng Linh Đấng Trên Tất Cả

Đấng Trên Tất Cả

by Nau Puih
30 đọc

Trong thời đại ngày nay, nhiều người bị ám ảnh bởi công việc bận rộn. Làm việc gì đó vượt trên sức mình dường như được coi trọng khiến điều này trở thành tiêu chuẩn để đánh giá bản sắc của một người. Chúng ta càng bận rộn, càng có vẻ thành công hơn.

Quá nhiều cơ hội để làm thêm việc. Nhưng bạn nghĩ sao nếu Chúa thực sự kêu gọi chúng ta làm việc ít đi?

Làm thế nào để thực sự trở nên kết quả? Không phải để cho người khác thấy rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc mà là chúng ta làm điều Chúa muốn mình làm.

Vậy, thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu.” (1 Cô-rinh-tô 15:58)

Công khó của chúng ta chẳng phải là vô ích chỉ khi chúng ta làm điều đó trong ý muốn của Ngài chứ không phải của chúng ta, và mục đích là để mang lại sự vinh hiển cho Ngài chứ không phải cho chúng ta.

Lời cầu nguyện của tôi ngày hôm nay là nguyện chúng ta có được sự khiêm nhường để đầu phục sự khôn ngoan và quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng quên rằng cái ách của Đấng Christ sẽ luôn nhẹ nhàng. Nếu cái ách quá nặng nề đối với chúng ta, nguyện xin Chúa nhắc nhở chúng ta đừng cố gắng mang vác với sức riêng của mình, với động cơ tìm kiếm vinh hiển cho riêng mình và để danh mình được nhiều người biết đến; vì mọi sự vinh hiển phải thuộc về Ngài.

Đấng đến từ trên cao thì trên tất cả. Người ra từ đất thì thuộc về đất, nói những việc thuộc về đất; nhưng Đấng đến từ trời thì trên tất cả.” (Giăng 3:31).

Đừng bao giờ quên rằng chỉ mình Ngài là Đấng trên tất cả, chúng ta chỉ là người ra từ đất.

Trong lòng loài người có nhiều mưu kế, nhưng ý định của Đức Giê-hô-va sẽ được thành tựu.” (Châm-ngôn 19:21).

Chúng ta hãy chọn lùi lại và nhường chỗ cho Chúa có không gian để vận hành trong đời sống của chúng ta. Tôi cầu nguyện để chúng ta có thể ngồi dưới chân Chúa với tấm lòng đầu phục, trong khi lắng nghe những lời dạy dỗ của Ngài, điều chỉnh và sắp xếp lại tấm lòng của mình và đặt sự chú ý cùng tình cảm trọn vẹn của chúng ta vào Đấng quan trọng nhất.

Đức Giê-hô-va là phần sản nghiệp và là cái chén của con.” (Thi-thiên 16:5)

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/thelettererph

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like