Home Văn Nghệ Cơ Đốc Nhân Là Ai

Cơ Đốc Nhân Là Ai

by Thanh Hữu
30 đọc

Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. (1 Phi-e-rơ 2:9)

Có những lúc, ta thấy mình nhỏ bé,
Sống trên đời, giữa tám tỷ nhân sinh.
Như hạt cát, giữa sa mạc mông mênh?
Như giọt nước, giữa đại dương bát ngát?

Có những lúc, ta thấy mình lưu lạc,
Giữa rừng người xa lạ chốn sơn lâm.
Như lá vàng, rơi ṛụng lúc hoàng hôn.
Thật vô nghĩa, đời bay theo cát bụi!

Qua lời Chúa, lòng ta thêm phấn khởi,
Kẻ tin Ngài, không vô nghĩa nhỏ nhoi.
Trong nhiệm mầu, ân sủng Chúa quyền oai,
Ngài chọn lựa chúng ta khi sáng thế.[i]

Làm dân Chúa, thuộc hoàng gia tế lễ,
Là giống, dòng được tuyển chọn cao sang.
Là công dân, vương quốc thánh thiên đàng,
Với mục vụ rao truyền ơn cứu rỗi.[ii]

Không nhỏ nhoi, không tầm thường yếu đuối,
Ta là người được quí trong yêu thương .
Đổ huyết ra, Chúa đã mở con đường,
Đem ta lại, trong nhà Cha nhân ái.

Ban cơ nghiệp không bao giờ hư hoại,[iii]
Không suy tàn, vinh hiển chốn trời cao.
Trong vương quốc có địa vị lớn lao,
Đồng kế tự, thẩm quyền bên Cứu Chúa.

Dù thử thách, trong thời gian hiện tại,
Dù đang còn, dưới sàng sảy Sa-tan.[iv]
Ta bước đi trong năng lực Chúa ban,
Dùng Danh Chúa, trong quyền uy đắc thắng.[v]

Không mặc cảm, không thu mình yên lặng,
Nhưng vui mừng, hát cảm tạ ngợi khen.
Vua muôn Vua, Chúa vĩ đại toàn năng, [vi]
Chuẩn bị sẵn cho ta Thiên quốc thánh.[vii]

THANH Hữu
Tháng 3 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xi gửi về tintuc@hoithanh.com


[i] Ê-phê-sô 1:4 

[ii] 1 Phi-e-rơ 2:9

[iii] 1 Phi-e-rơ 1:4

[iv] Lu-ca 22:31-32

[v] khải huyền 3:21-22

[vi] Khải Huyền 19:16

[vii] Giăng 14:2-3

Bình Luận:

You may also like