Home Chuyên Đề Những Mô Tả Sớm Nhất Về Các Nữ Anh Hùng Trong Kinh Thánh Đê-bô-ra, Gia-ên Được Khai Quật Ở Vùng Ga-li-lê

Những Mô Tả Sớm Nhất Về Các Nữ Anh Hùng Trong Kinh Thánh Đê-bô-ra, Gia-ên Được Khai Quật Ở Vùng Ga-li-lê

by Cbn.com
30 đọc

JERUSALEM, Israel – Một nhóm khai quật từ Đại-học Bắc Carolina tại Chapel Hill cho biết họ đã phát hiện ra những bức tranh khảm có chứa những mô tả sớm nhất được biết đến về các nữ anh hùng Đê-bô-ra và Gia-ên trong Kinh Thánh như được mô tả trong Sách Các Quan Xét.

Họ đã phát hiện ra những bức tranh khảm gần 1.600 năm tuổi trong khi đào bới tại một giáo đường Do Thái ở vùng Ga-li-lê của Israel trong khuôn khổ Dự-án Khai-quật Huqoq của trường đại học này. Huqoq/Hukkok (hay Hục-cốc) từng là một ngôi làng Do Thái cổ đại và được nhắc đến trong sách Giô-suê (19:34). Tương truyền, mộ của nhà tiên tri Ha-ba-cúc nằm ở Huqoq.

Bức tranh khảm lớn trên sàn nhà hội được chia thành ba tấm và mô tả một cảnh trong sách Các Quan Xét chương 4 – khi dân Y-sơ-ra-ên, dẫn đầu bởi nữ quan xét người Do Thái Đê-bô-ra và chỉ huy quân sự Ba-rác, đánh bại quân đội Ca-na-an do Si-sê-ra chỉ huy.

Kinh Thánh mô tả cách Đê-bô-ra bảo Ba-rác tập hợp quân đội Y-sơ-ra-ên chống lại dân Ca-na-an. Ba-rác nói rằng ông sẽ chỉ ra trận nếu có Đê-bô-ra đi cùng. Đê-bô-ra sau đó đã nói tiên tri rằng một người nữ cuối cùng sẽ đánh bại Si-sê-ra. Si-sê-ra chạy trốn khỏi trận chiến và trú ẩn trong trại của một người nữ Kê-nít tên là Gia-ên, người đã giết ông khi ông đang ngủ bằng cách đóng một cái cọc xuyên qua đầu.

Một mảng của bức tranh khảm cho thấy Đê-bô-ra đang ngồi dưới gốc cây chà là, nhìn chằm chằm vào Ba-rác, trong khi mảng thứ hai cho thấy Si-sê-ra đang ngồi. Mảng thứ ba cho thấy Si-sê-ra nằm chết và máu chảy lênh láng trong khi Gia-ên đâm một chiếc cọc nhọn vào cơ thể ông. Nhóm nghiên cứu chỉ công khai hình ảnh bức tranh khảm của Ba-rác. 

Tướng chỉ huy của Y-sơ-ra-ên là Ba-rác được mô tả trong bức khảm ở giáo đường Do Thái Huqoq. Nguồn ảnh: Jim Haberman.

Giáo sư Jodi Magness của UNC-Chapel Hill đã dẫn đầu cuộc khai quật và giải thích lý do tại sao các bức tranh ghép này lại đặc biệt.

Magness cho biết trong một tuyên bố, “Đây là mô tả đầu tiên của phân đoạn này và cũng là lần đầu tiên chúng tôi được nhìn thấy mô tả về các nữ anh hùng Kinh Thánh như Đê-bô-ra và Gia-ên trong nghệ thuật Do Thái cổ đại. Nhìn vào sách Giô-suê chương 19, chúng ta có thể thấy câu chuyện có thể đã gây được tiếng vang đặc biệt như thế nào đối với cộng đồng người Do Thái tại Huqoq, vì nó được mô tả là diễn ra trong cùng một khu vực địa lý – lãnh thổ của các chi phái Nép-ta-li và Sa-bu-lôn.

Nhóm UNC-Chapel Hill gần đây cũng đã phát hiện ra những bức tranh ghép mô tả cáo, thỏ rừng, lợn rừng và báo gấm đang ăn những chùm nho.

Bức tranh khảm mô tả một con cáo đang ăn nho trong giáo đường Do Thái cổ đại ở Huqoq, Israel. Nguồn ảnh: Jim Haberman.

Nhóm nghiên cứu đã khai quật tại giáo đường Do Thái ở Huqoq trong một thập kỷ và đã khai quật được các bức tranh ghép khác, bao gồm các mô tả về Sam-sôn, Môi-se sai các thám tử đi do thám xứ Ca-na-an, con tàu của Nô-ê, Giô-na bị cá nuốt chửng và sự kiện rẽ Biển Đỏ.

Các bức tranh ghép đang được tháo dỡ ra khỏi đó để chúng có thể được bảo tồn.

Các thành viên UNC-Chapel Hill trong dự án  khai quật Huqoq (bao gồm cả sinh viên mới tốt nghiệp và cựu sinh viên). Nguồn ảnh: Jim Haberman.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like