Home Văn Nghệ Làm Chứng Về Ta

Làm Chứng Về Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Làm chứng về Ta – lệnh Chúa truyền

Hãy mau mau giảng đạo, cố khuyên

Thuận thời, nghịch cảnh không nao núng

Quyết tâm rao báo sứ mệnh Thiên.

 

Làm chứng về Ta – Chúa phán mà

Trải mấy ngàn năm đã trôi qua

Bao người đã thành tâm, trung tín

Đem danh của Chúa để truyền ra.

 

Làm chứng về Ta – Chúa dạy mình

Ông bà, anh chị nhớ đinh ninh

Cùng nhau hiệp một ta giảng đạo

Nhờ cậy quyền năng của Thánh Linh.

 

Làm chứng về Ta – tốt biết bao

Bàn chân trên núi đẹp dường nào

Phần thưởng Chúa dành cho lớn lắm

Lòng ta há chẳng nóng nảy sao?

 

Bình Tú Ngọc

Bài vở cộng tác, góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like