Home Văn Nghệ Mừng 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam

Mừng 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam

by Ban Biên Tập
30 đọc

Từ phố thị đến tận cùng thôn dã,

Từ đồng bằng cho đến cả vùng cao.

Danh Giê Xu thật kỳ diệu biết bao,

Ai tin nhận danh Ngài thì được cứu.

Cảm tạ Chúa,đấng quyền năng hằng hữu,

Ngài thương yêu dân tộc Việt Nam nầy,

Ngài đã sai các giáo sĩ đến đây,

Tại Đà Nẵng,nơi đầu tiên rao giảng.

Cảm tạ Chúa,theo thời gian năm tháng,

Đạo Tin Lành,hạt giống được sinh sôi,

Đât Đà thành ấm áp một chiếc nôi,

Bởi ý Chúa đã định hình từ trước.

Một khu vực,trung tâm cho cả nước,

Như vòng tròn trên sông biển loan ra,

Từ nơi gần toả rộng đến nơi xa,

Và khắp nước ba miền Trung,Nam,Bắc.

Bởi quyền phép thánh linh Ngài dẫn dắt,

Những tôi,con của Chúa được đầy ơn,

Hội thánh Ngài nhân rộng mải nhiều hơn,

Từ duyên hải đến sơn lâm cùng cốc.

Chúa Cứu Thế ,khắp quốc gia,dân tộc,

Biết bao người tiếp nhận được hồng ân,

Được làm con Thiên Chúa,phước thiên dân,

Hưởng sự sống đời đời ơn cứu rỗi.

Một thế kỷ thăng trầm bao biến đổi,

Những thời kỳ,những triều đại đi qua,

Những tháng năm trong khói lửa xót xa,

Hội thánh Chúa đầy gian lao thử thách.

Tôi con Chúa bị tù đày hạch sách.

Đạo Tin Lành bị hạn chế truyền rao,

Lạ lùng thay,quyền phép Đấng trên cao,

Chúa dức dấy khắp nơi trên cả nước.

Rất nhiều nơi những thập niên về trước,

Chưa được nghe Đấng Cứu Thế Giê Xu,

Thần Giê Hô Va xoá sạch lớp sương mù,

Quyền năng Chúa,Hội thánh Ngai phát triển.

Cảm tạ Chúa,Ngài luôn luôn hiện diện,

Khắp mọi nơi,trong đó có Việt Nam.

Niềm vui mừng kỷ niệm một trăm năm,

TIN LÀNH đến nước Việt Nam yêu dấu

Cảm tạ Chúa,một trăm năm phước hạnh,

Đạo TIN LÀNH đã đến tại Việt Nam,

Từ miền Trung,miền Bắc và miền Nam,

Đạo của Chúa đà giảng ra khắp cả.

Từ phố thị đến tận cùng thôn dã,

Từ đồng bằng cho đến cả vùng cao.

Danh Giê Xu thật kỳ diệu biết bao,

Ai tin nhận danh Ngài thì được cứu.

Cảm tạ Chúa,đấng quyền năng hằng hữu,

Ngài thương yêu dân tộc Việt Nam nầy,

Ngài đã sai các giáo sĩ đến đây,

Tại Đà Nẵng,nơi đầu tiên rao giảng.

Cảm tạ Chúa,theo thời gian năm tháng,

Đạo Tin Lành,hạt giống được sinh sôi,

Đât Đà thành ấm áp một chiếc nôi,

Bởi ý Chúa đã định hình từ trước.

Một khu vực,trung tâm cho cả nước,

Như vòng tròn trên sông biển loan ra,

Từ nơi gần toả rộng đến nơi xa,

Và khắp nước ba miền Trung,Nam,Bắc.

Bởi quyền phép thánh linh Ngài dẫn dắt,

Những tôi,con của Chúa được đầy ơn,

Hội thánh Ngài nhân rộng mải nhiều hơn,

Từ duyên hải đến sơn lâm cùng cốc.

Chúa Cứu Thế ,khắp quốc gia,dân tộc,

Biết bao người tiếp nhận được hồng ân,

Được làm con Thiên Chúa,phước thiên dân,

Hưởng sự sống đời đời ơn cứu rỗi.

Một thế kỷ thăng trầm bao biến đổi,

Những thời kỳ,những triều đại đi qua,

Những tháng năm trong khói lửa xót xa,

Hội thánh Chúa đầy gian lao thử thách.

Tôi con Chúa bị tù đày hạch sách.

Đạo Tin Lành bị hạn chế truyền rao,

Lạ lùng thay,quyền phép Đấng trên cao,

Chúa dức dấy khắp nơi trên cả nước.

Rất nhiều nơi những thập niên về trước,

Chưa được nghe Đấng Cứu Thế Giê Xu,

Thần Giê Hô Va xoá sạch lớp sương mù,

Quyền năng Chúa,Hội thánh Ngai phát triển.

Cảm tạ Chúa,Ngài luôn luôn hiện diện,

Khắp mọi nơi,trong đó có Việt Nam.

Niềm vui mừng kỷ niệm một trăm năm,

TIN LÀNH đến nước Việt Nam yêu dấu

Cảm tạ Chúa,một trăm năm phước hạnh,

Đạo TIN LÀNH đã đến tại Việt Nam,

Từ miền Trung,miền Bắc và miền Nam,

Đạo của Chúa đà giảng ra khắp cả.

Từ phố thị đến tận cùng thôn dã,

Từ đồng bằng cho đến cả vùng cao.

Danh Giê Xu thật kỳ diệu biết bao,

Ai tin nhận danh Ngài thì được cứu.

Cảm tạ Chúa,đấng quyền năng hằng hữu,

Ngài thương yêu dân tộc Việt Nam nầy,

Ngài đã sai các giáo sĩ đến đây,

Tại Đà Nẵng,nơi đầu tiên rao giảng.

Cảm tạ Chúa,theo thời gian năm tháng,

Đạo Tin Lành,hạt giống được sinh sôi,

Đât Đà thành ấm áp một chiếc nôi,

Bởi ý Chúa đã định hình từ trước.

Một khu vực,trung tâm cho cả nước,

Như vòng tròn trên sông biển loan ra,

Từ nơi gần toả rộng đến nơi xa,

Và khắp nước ba miền Trung,Nam,Bắc.

Bởi quyền phép thánh linh Ngài dẫn dắt,

Những tôi,con của Chúa được đầy ơn,

Hội thánh Ngài nhân rộng mải nhiều hơn,

Từ duyên hải đến sơn lâm cùng cốc.

Chúa Cứu Thế ,khắp quốc gia,dân tộc,

Biết bao người tiếp nhận được hồng ân,

Được làm con Thiên Chúa,phước thiên dân,

Hưởng sự sống đời đời ơn cứu rỗi.

Một thế kỷ thăng trầm bao biến đổi,

Những thời kỳ,những triều đại đi qua,

Những tháng năm trong khói lửa xót xa,

Hội thánh Chúa đầy gian lao thử thách.

Tôi con Chúa bị tù đày hạch sách.

Đạo Tin Lành bị hạn chế truyền rao,

Lạ lùng thay,quyền phép Đấng trên cao,

Chúa dức dấy khắp nơi trên cả nước.

Rất nhiều nơi những thập niên về trước,

Chưa được nghe Đấng Cứu Thế Giê Xu,

Thần Giê Hô Va xoá sạch lớp sương mù,

Quyền năng Chúa,Hội thánh Ngai phát triển.

Cảm tạ Chúa,Ngài luôn luôn hiện diện,

Khắp mọi nơi,trong đó có Việt Nam.

Niềm vui mừng kỷ niệm một trăm năm,

TIN LÀNH đến nước Việt Nam yêu dấu!

 

Thi Thiên

Bài vở cộng tác, góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like