Home Dưỡng Linh Đã Bao Giờ Bạn Trông Thấy Thiên Sứ Chưa?

Đã Bao Giờ Bạn Trông Thấy Thiên Sứ Chưa?

by Ban Biên Tập
30 đọc“Thiên sứ Đức Giêhôva  đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài,

Và giải cứu họ.”

(Thi-thiên 34:7)

Bạn đã bao giờ nhìn thấy một thiên sứ chưa? Giáo sĩ John G Paton cũng tin rằng ông ta đã có. Khi ông còn là một giáo sỹ ở đảo Tân Hebrides, vào một đêm nơi điều hành truyền giáo của ông bị người bản xứ thù nghịch vây quanh với ý định đốt cháy cho gia đình ông chạy ra là họ giết hết. Ông Paton và vợ trong nỗi hoảng sợ bị tấn công đã cầu nguyện thâu đêm. Tới hừng đông, họ thật ngạc nhiên khi thấy những kẻ tấn công chợt quay đầu và bỏ đi.

Một năm sau, người tù trưởng của bộ lạc đó đã nhận đạo của đấng Christ. Lúc đó Paton mới hỏi ông ta là điều gì đã giữ ông và người trong bộ lạc không thiêu hủy căn nhà và giết họ trong đêm hôm ấy. Người tù trưởng bộ lạc hỏi Paton ngược lại: “ai là những người ông đã có với mình tại đó”. Paton nói với ông ta rằng chỉ có ông cùng với vợ lúc đó mà thôi. Nhưng người trưởng bộ lạc cả quyết rằng họ đã trông thấy hàng trăm người lính bảo vệ những con người to lớn trong y phục sáng chói với các gươm tuốt trần.

Bạn đã có thấy thiên sứ chưa? Chúng ta thường không thể trông thấy họ, nhưng Đức Chúa trời hứa rằng, Ngài sẽ truyền lệnh cho thiên sứ coi sóc ngươi, bảo vệ ngươi trong mọi đường lối ngươi (Thi-thiên 91:11). Thiên Chúa cũng hứa, “Thiên sứ Đức Giêhôva đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ.”(Thi-thiên 34:7).

Chúng ta không thờ phượng thiên sứ và phải giữ sự chú tâm của mình vào Chúa Cứu-thế Giê-su. Nhưng là một sự an ủi khi biết được rằng các thiên sứ có mặt để bảo vệ bạn theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Bill Bright

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like