Home Văn Nghệ Dòng Sông Phước Hạnh!

Dòng Sông Phước Hạnh!

by Hồ Galilê
30 đọc

Lòng đau thương con nhớ về dĩ vãng
Chạy theo đời phù phiếm áng mây trôi
Xa lánh Chúa gieo bao điều tội lỗi
Tâm hồn con thực thụ đứa con hoang.

Tuổi thời gian phung phí qua bẽ bàng
Đời rong ruỗi mắt dục toàn xác thịt
Đẩy linh hồn bệnh hoạn lạc bến mê
Tiếng yêu thương Linh Thánh Chúa gọi về.

Ngài chợt đến khi lòng con tan vỡ
Bao tội đồ chồng chất núi thương đau
Con tuyệt vọng ôm nỗi sầu chất ngất
Dòng sông linh tuôn chảy khắp châu thân.

Cảm tạ Chúa nguồn ân điển bội phần
Ban nhưng không, con bao lần vô tín
Nhưng tình Ngài ôi! vô cùng huyền nhiệm
Thỏa lòng con, sung mãn nước thiêng liêng.

Hôm nay đây con hứa nguyện trận tiền
Bước theo Chúa đi giữa miền gian khó
Dẫu cuộc đời còn giông tố vây quanh
Ẳm  bồng con Chúa đưa đến thiên thành.

Đời vẫn đẹp vì có Chúa giữ canh(1)
Sông vẫn chảy vui thành Đức Chúa Trời(2)
Dòng lưu ly tuôn mãi mãi người ơi!(3)
Dang đôi cánh bơi sông trời nguyện ước.(4)

Hồ Galilê

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

(1) Thi-Thiên 23 
 (2) Thi-Thiên 46:4
(3) Giăng 4:13-14  
   (4) Ê-sai 40:31

Bình Luận:

You may also like