Home Quốc Tế Kỷ Niệm 400 Năm Ra Đời Bản Dịch Kinh Thánh King James

Kỷ Niệm 400 Năm Ra Đời Bản Dịch Kinh Thánh King James

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sự kiện này được tổ chức bởi Youversion và được xem là sự kiện đọc Kinh Thánh lớn nhất, nhanh nhất trong lịch sử. Mọi người trên thế giới đang được mời đọc một đoạn Kinh Thánh trong bản King James.

Ngày 2 tháng 5, những người tham gia sự kiện đọc đoạn của họ và chia sẻ các bức ảnh lớn và các bài viết trên Twitter và Facebook. YouVersion cũng sẽ được chuyển đổi mặc định của phiên bản Kinh Thánh trực tuyến với KJV cùng ngày.

“Chúng tôi đang kỷ niệm lịch sử bằng cách tạo ra lịch sử”, ông Bobby Gruenewald, một trong những người sáng lập YouVersion nói.
“Tỉ lệ tiếp cận với bản Kinh Thánh KJV ngày càng tăng. Ngày nay sau 400 năm kể từ khi ra đời, mọi người vẫn đang chịu ảnh hưởng của bản dịch này.”

YouVersion và các ứng dụng Kinh Thánh đã được tạo ra bởi một nhóm tại Lifechurch.tv ở Edmond, Oklahoma, giúp lượng truy cập, tiếp cận và sự kết ước với Thánh Kinh ngày càng nhiều.

YouVersion.com ra mắt vào 9/2007 và ứng dụng Kinh Thánh vào 7/2008, cho phép người dùng đánh dấu câu để ghi nhớ, có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về các phân đoạn Kinh Thánh qua email, Twitter, Facebook và tạp chí.

“Kinh Thánh toàn cầu” được đưa vào sau “Kinh Thánh kỹ thuật số”. Trang còn hợp tác với Zondervan và Biblica để đánh dấu kỷ niệm 400 của KJV và KJV sẽ tặng một triệu cuốn Kinh Thánh kỹ thuật số trong 400 giờ.

YouVersion có nhiều tính năngvới hơn 100 bản dịch khác nhau và gần 40 ngôn ngữ, và là Kinh Thánh được download nhiều nhất trên iTunes. Gruenewald nói: “Tôi tin rằng sự kiện đọc Kinh Thánh toàn cầu này sẽ giúp chúng ta tiếp cận và tương tác với Kinh Thánh nhiều hơn.”

Bất cứ ai quan tâm đến việc tham gia vào việc đọc Kinh Thánh toàn cầu có thể đăng ký tại  www.youversion.com/kjv400

CTV

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

 

Bình Luận:

You may also like