Home Văn Nghệ Chương Trình Và Tương Lai Hy Vọng

Chương Trình Và Tương Lai Hy Vọng

by Thanh Hữu
30 đọc

Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con. Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29:11-12)

Ta thường lo lắng tương lai,
Lo cho cuộc sống ngày mai thế nào.
Ta thường mong mỏi ước ao,
Cuộc đời thành đạt mong sao thỏa lòng.

Bao chương trình, bao ước mong,
Bỏ công, đổ sức cho xong hoàn thành.
Thành công, thất bại qua nhanh,
Thời gian nhìn lại chỉ dành hư vô.

Cuộc đời trôi nổi cam go,
Khó ai định trước rủi ro trong đời.
Khó biết thành đạt thảnh thơi,
Hay là lụn bại đầy vơi đau buồn.

Lời Chúa nhắc nhở ta luôn,
Chương trình dành sẵn mỗi con dân Ngài. [1]
Ngài biết hiện tại tương lai,
Ngài muốn dẫn lối cho ai kêu cầu. [2]

Chương trình của Chúa nhiệm mầu, [3]
Kế hoạch của Chúa thâm sâu tuyệt vời.
Cao xa như đất với trời,
Ý Chúa cao vút rạng ngời hơn ta. [4]

Chúa có mục đích sâu xa,
Trần gian thử nghiệm, cho ta thiên thành.
Thử rèn rồi sẽ qua nhanh,
Phần thưởng quí báu Chúa dành dài lâu.

Chúa luôn theo dõi nguyện cầu,[5]
Cho ta sức mới, ban dầu linh năng.
Giữa bao sàng sảy Sa-tan,
Uy quyền Lời Chúa đánh tan quân thù.[6]

Vui mừng mãn nguyện khiêm nhu,
Sống trong tay Chúa cho dù đổi thay.
Nhìn lên mây trắng lướt bay,
Lòng ta trông đợi ngày mai huy hoàng.

THANH HỮU
Tháng 7 năm 2022

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com


[1] Giê-rê-mi 29:11
[2] Giê-rê-mi 29:12
[3] Giê-rê-mi 32:19
[4] Ê-sai 55:9
[5] Hê-bơ-rơ 7:25, Lu-ca 22:32
[6] Ma-thi-ơ 4:4

Bình Luận:

You may also like