Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Đóng Đinh Ngài Trên Thập Tự Giá

Ngày 21 – Đóng Đinh Ngài Trên Thập Tự Giá

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Mác  15:1-15

Đức Giê-su Ứng Hầu Trước Phi-lát

1 Vào lúc sáng sớm, các thượng tế cùng các trưởng lão, các chuyên gia kinh luật và cả hội đồng họp hội nghị với nhau.  Họ cho trói Đức Giê-su và dẫn đi nộp cho Phi-lát. 2 Phi-lát hỏi Ngài: “Anh có phải là Vua dân Do Thái không?” Ngài đáp: “Chính ông nói điều đó.” 3 Các thượng tế tố cáo Ngài nhiều điều. 4 Phi-lát lại hỏi: “Anh không trả lời gì sao? Xem đấy, họ tố cáo anh nhiều điều.” 5 Nhưng Đức Giê-su chẳng trả lời thêm, khiến Phi-lát càng ngạc nhiên.

Đức Giê-su Bị Kết Án Tử Hình

6 Vào dịp lễ, Phi-lát thường phóng thích một tù nhân do dân chúng yêu cầu. 7 Có một người tên Ba-ra-ba bị tù cùng với những người nổi loạn. Người này đã can tội sát nhân trong một cuộc nổi dậy. 8 Đám đông kéo đến, xin Phi-lát làm cho họ như thường lệ. 9 Nhưng Phi-lát trả lời: “Các người có muốn ta tha Vua dân Do Thái cho các người không?” 10 Vì ông biết do lòng ganh ghét mà các thượng tế đã nộp Ngài. 11 Nhưng các thượng tế xúi giục đám đông xin tha Ba-ra-ba. 12 Phi-lát đáp lại chúng: “Các người muốn ta làm gì với người mà các người gọi là Vua dân Do Thái?” 13 Họ lại la lên: “Hãy đóng đinh hắn!” 14 Phi-lát nói: “Tại sao? Người nầy đã làm điều ác gì?” Nhưng chúng càng la lên: “Hãy đóng đinh hắn!” 15 Vì muốn làm vừa lòng đám đông nên Phi-lát tha Ba-ra-ba cho họ. Sau khi đánh đòn Đức Giê-su, ông giao Ngài cho họ đem đi đóng đinh.

SUY GẪM:

C.9-13 Để cứu tên cướp Ba-ra-ba (trong tiếng Ả Rập, nghĩa là”người con trai của cha”), Con Người mà Cha thiên thượng gọi là “Con yêu dấu của Ta” (1:11; 9:7) đã thay thế và bị treo trên thập tự giá giữa hai tên cướp (15:27). Đây là một việc làm tuyệt vời mà qua đó, Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho nhân loại, mang đến ơn cứu rỗi và một cơ hội để mọi người nhận ra tình yêu của Chúa, vượt qua cái ác và sự tham lam của họ.

C.1,15 Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã nộp Đức Chúa Giê-su cho các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người sau đó giải Ngài đến Phi-lát, và cuối cùng Phi-lát đã ra lệnh đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Nhưng sự thật là chính Đức Chúa Trời đã đưa Chúa Giê-su đến cái chết (I-sa 53:6,12), và khôi phục lại địa vị vinh hiển ngự bên phải của mình. Ngay cả khi thế gian có gây cho chúng ta hoạn nạn, chúng ta vẫn ca ngợi Chúa, Đấng sẽ tiếp nhận chúng ta trong vinh quang.

C.6-13 Ba-ra-ba, chứ không phải Chúa Giê-su, là người cần bị bắt bằng gươm và gậy. Có thể Ba-ra-ba là một kẻ cuồng tín, cầm đầu nhân dân nổi loạn. Nhưng các lãnh đạo tôn giáo đã kết án tử hình Đấng Mê-si, Đấng sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và cái chết. Họ tha Ba-ra-ba, người đã cố gắng giải thoát người dân khỏi sự áp bức của La Mã. Đây có phải là nỗ lực của bạn cho vương quốc thực sự của Đức Chúa Trời?

Cầu nguyện Cảm tạ Chúa đã gánh thay hình phạt mà con đáng phải nhận.

Bình Luận:

You may also like