Home Chuyên Đề Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 74:Tại Sao Con Phải Ghi Nhớ Các Câu Kinh Thánh?

Ba Mẹ Ơi, Con Xin Hỏi – Phần 74:Tại Sao Con Phải Ghi Nhớ Các Câu Kinh Thánh?

30 đọc

Hãy biết mình được phước nếu cha mẹ khiến các con ghi nhớ Kinh Thánh. Chúa bảo cha mẹ, “Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi” (Phục truyền luật lệ ký 6:6-7). Nhưng tại sao ghi nhớ Kinh Thánh lại tốt? Đây là những ích lợi ghi nhớ mang lại cho con:

  1. Kinh Thánh giúp con kết nối với Chúa Giê-su. “Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững” (Cô-lô-se 2:7). Chúa Giê-su phán, “Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta” (Giăng 14:21). Thật khó để vâng theo Ngài nếu con không biết Ngài nói gì.
  2. Kinh Thánh giúp con đưa ra sự lựa chọn. Nếu con ghi nhớ, các câu Kinh Thánh sẽ hướng dẫn con đưa ra những sự lựa chọn khôn ngoan. Chúa Giê-su nói về Đức Thánh Linh, “Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi” (Giăng 14:26). Nhưng con cần biết lời của Chúa Giê-su trước khi Đức Thánh Linh nhắc nhở con.
  3. Kinh Thánh giúp con tránh được tội lỗi. “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, Để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi thiên 119:11). Chúa Giê-su đã trích Lời của Đức Chúa Trời với ma quỷ khi hắn cám dỗ Ngài bất tuân Chúa (Ma-thi-ơ 4:1-10). Nếu con biết điều Kinh Thánh nói không làm thì con có thể tránh được.
  4. Kinh Thánh giúp con không bị bối rối. Nếu con không biết Kinh Thánh nói gì, thì mọi người có thể lừa con. Chúa Giê-su nói với các lãnh đạo tôn giáo, “Các ngươi lầm, vì không hiểu Kinh Thánh” (Ma-thi-ơ 22:29). Nhưng nếu con biết Lời của Chúa thì con “không … day động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc” (Ê-phê-sô 4:14).
  5. Kinh Thánh giúp con nói với người khác về Chúa Giê-su. Nếu con ghi nhớ các câu Kinh Thánh như Rô-ma 3:23; 6:23, và Giăng 3:16, con có thể trích ra cho mọi người. 1 Phi-e-rơ 3:15 nói rằng “Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.”
  6. Kinh Thánh bảo vệ con khỏi ma quỷ. Ê-phê-sô 6:16 nói rằng, “Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.” Làm thế nào con có thể có thuẫn đức tin? Rô-ma 10:17 nói “Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe … lời của Đấng Christ.”
  7. Kinh Thánh cho con thẩm quyền thuộc linh. Chúa đã có lời hứa cho Gia-cốp khi ông đối mặt với nguy hiểm trong nhiều năm. Gia-cốp nhắc lại những lời hứa đó với Chúa (Sáng thế ký 32:9-12).

*****

Những lý do tốt để ghi nhớ Kinh Thánh là gì?
Con có thể trích dẫn bao nhiêu câu Kinh Thánh?

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like