Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Kỳ Hạn Của Đền Thờ Mới

Ngày 07 – Kỳ Hạn Của Đền Thờ Mới

by Ban Biên Tập
30 đọcMác 11:12-26

Cây Vả Chết Khô

Mt12 Ngày hôm sau, khi họ rời làng Bê-tha-ni, Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Từ xa Ngài thấy một cây vả đầy lá nên đến tìm xem thử có trái nào không, nhưng khi đến nơi Ngài chỉ thấy lá vì lúc ấy chưa phải là mùa vả. 14 Đức Giê-su bảo cây vả rằng: “Từ nay về sau sẽ không một ai ăn trái của mầy nữa.” Và các môn đệ Ngài đều nghe lời ấy.

Đức Giê-su Vào Đền Thờ

15 Họ đến Giê-ru-sa-lem, khi vào đền thờ Đức Giê-su bắt đầu đuổi những người mua bán trong đền thờ. Ngài lật đổ bàn của bọn đổi tiền và ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Ngài cấm không cho ai đem đồ vật qua lại trong đền thờ. 17 Rồi Ngài truyền dạy họ: “Không phải Kinh Thánh đã chép rằng: ‘Nhà Ta sẽ gọi là Nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc sao?’ Nhưng các ngươi đã biến thành hang trộm cướp!”
18
Các thượng tế và các chuyên gia kinh luật nghe được điều nầy thì tìm cách diệt Ngài vì họ sợ Ngài, bởi cả đoàn dân ngưỡng mộ sự giáo huấn của Ngài. 19 Tối đến, Đức Giê-su và các môn đệ rời khỏi thành phố.

Bài Học Cây Vả

20 Sáng hôm sau, khi đi ngang qua đó, họ thấy cây vả đã chết khô đến tận rễ. 21 Phê-rơ nhớ lại nên thưa cùng Đức Giê-su: “Thưa Thầy xem kìa, cây vả mà Thầy quở đã chết khô rồi.” 22 Đức Giê-su trả lời: “Hãy có đức tin nơi Đức Chúa Trời. 23 Thật, Ta nói cùng các con, ai bảo ngọn núi nầy: Hãy cất lên và ném xuống biển mà lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin những gì mình nói sẽ xảy ra thì sẽ đạt được. 24 Vì thế, Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con cầu nguyện và nài xin, hãy tin mình đã được thì các con sẽ được như vậy. 25 Khi đang đứng cầu nguyện, nếu có điều gì bất bình với ai, các con hãy tha thứ, để Cha các con trên trời cũng tha thứ lỗi lầm cho các con. 26 Nếu các con không tha lỗi cho người khác, thì Cha các con ở trên trời cũng không tha thứ những lỗi lầm cho các con.


SUY GẪM:

C.12-14, 20,21 Đức Chúa Giê-su quở trách cây vả không có trái, bảo rằng nó sẽ không bao giờ ra trái nữa. Điều này có vẻ quá khắt khe, nhưng cây vả tượng trưng cho sự đồi bại (Giê. 8:12-13; Ô-sê 2:11-13; 9:10-17; A-mốt 4:13) và liên quan tới sự hủy phá (13:2) của Y-sơ-ra-ên (đền thờ). Cây vả không thể ra trái tượng trưng cho Y-sơ-ra-ên, không sẵn sàng thuộc linh để bày tỏ sự công chính đáp ứng trước Đấng Mê-si đã đến (Michê 7:1-6). Hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời trước nhất, vì thế chúng ta đừng quên kết quả trong việc làm của mình bởi tập trung quá nhiều đến thời gian, những mối quan tâm và kế hoạch riêng.

C.15,16 Vạch trần những điều sai trái và đánh mất sự thờ phượng đúng nơi đền thờ, một lần nữa chúng ta lại thấy những hành động tương tự của các nhà tiên tri. Bọn đổi tiền và những kẻ bán bồ câu ở đó khiến cho những khách hành hương từ nơi xa có thể đến thờ phượng một cách dễ dàng hơn. Nhưng ẩn dưới vẻ bề ngoài thuận tiện là hành vi đồi bại, xấu xa và nghi lễ trở nên quan trọng hơn sự thờ phượng khiến điều này là vấn đề. Dù nghi thức thờ phượng ngày nay lịch sự và ấn tượng hơn, nhưng hãy ghi nhớ rằng chúng ta cần phải dâng sự thờ phượng thật lên cho ai.

Cầu nguyện Nguyện con tin vào Phúc Âm của Nước Đức Chúa Trời, cầu nguyện và tìm kiếm sự tha thứ.

Bình Luận:

You may also like