Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Sự Hối Hận Muộn Màng Và Lòng Vâng Phục Sai Lạc

Ngày 28 – Sự Hối Hận Muộn Màng Và Lòng Vâng Phục Sai Lạc

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 14:36-45

36 Riêng các thám tử mà Môi-se đã sai đi trinh sát xứ, khi trở về có xui cho nhân dân lằm bằm cùng Môi-se, 37 những người xuyên tạc, nói xấu xứ đó đều bị tai vạ hành chết ngay trước mặt CHÚA. 38 Trong những người đi trinh sát xứ chỉ có Giô-suê, con trai của Nun, và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê còn sống được. 39 Môi-se thuật lại mọi lời của Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên, nên họ vô cùng sầu thảm. 40 Sáng hôm sau, họ dậy sớm, leo lên núi và nói: “Chúng tôi đã phạm tội. Nhưng bây giờ chúng tôi sẵn sàng đi lên xứ mà CHÚA đã chỉ định.” 41 Nhưng Môi-se nói: “Đã đến nước này mà anh em còn cãi mạng Chúa?Làm vậy anh em chỉ có thất bại. 42 Anh em đừng đi lên vì CHÚA không ở cùng anh em. 43 Anh em sẽ chết dưới lưỡi gươm của quân A-ma-léc và Ca-na-an vì anh em đã chối bỏ Chúa, nên Ngài cũng từ bỏ anh em.” 44 Nhưng họ ngoan cố cứ tiến lên núi, mặc dù Rương Giao Ước cũng như Môi-se đều ở lại trong trại. 45 Quân A-ma-léc và Ca-na-an ở trên núi đổ xuống đánh giết họ và đánh đuổi họ chạy dài cho đến Họt-ma.
SUY GẪM:

C.43,44 Đức Chúa Trời không ở cùng những người chối bỏ Ngài. Dân sự đã không muốn đi cùng Chúa trong đức tin, vì thế Ngài cũng không muốn đi cùng họ nữa. Thậm chí khi dân sự quyết định cứ tiến lên núi thì Chúa, Rương Giao Ước và Môi-se đều không đi cùng họ. Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời cũng từ bỏ những người quyết định không đi theo Thánh Linh của Ngài.

C.36-38 Đức Chúa Trời ngự giữa trại gồm 600,000 dân không tính phụ nữ và trẻ con, nhưng chỉ có hai người trong số họ quyết định theo Chúa cách trung tín. Những người chê bỏ món quà Chúa ban tặng đều phải bỏ mạng, chỉ có Giô-suê và Ca-lép, dám chống lại cả đám đông vô tín, là còn sống và nhìn thấy vinh quang của Ngài. Xin giúp con quăng xa những suy nghĩ vô tín và nghi ngờ ra khỏi tâm linh của con.

C.44,45 Dẫu Đức Chúa Trời bảo Ngài sẽ không đi cùng, dân sự vẫn đi lên núi và bị đánh bại. Ngay trước sự việc này, họ đã từng kinh nghiệm chiến thắng khi chiến đấu với dân A-ma-léc có sự vùa giúp của Chúa (Xuất hành 17). Nhưng giờ đây, không có Đức Chúa Trời, họ chỉ nương cậy vào sức riêng và cảm xúc, nên chuốc lấy thất bại. Đừng bao giờ làm bất kỳ điều gì mà không có Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Xin giúp con lắng nghe và luôn lắng nghe Lời Chúa và vâng phục Ngài, hầu cho sau này con sẽ không hối hận.

Bình Luận:

You may also like