Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Điều Chúa Muốn

Ngày 15 – Điều Chúa Muốn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 9:1-14

Lễ Vượt Qua Thứ Nhì

1 CHÚA phán bảo Môi-se trong sa mạc Si-nai vào tháng giêng năm thứ nhì sau khi rời khỏi Ai-cập: 2 “Con phải cho dân Y-sơ-ra-ên cử hành lễ Vượt Qua vào thời gian ấn định. 3 Con hãy giữ lễ ấy đúng thời gian ấn định, vào lúc chạng vạng tối ngày mười bốn tháng này đúng theo mọi qui luật và sắc lệnh.”4 Vậy Môi-se bảo dân Y-sơ-ra-ên cử hành lễ Vượt Qua: 5 họ giữ lễ ấy trong sa mạc lúc chạng vạng ngày mười bốn tháng giêng đúng theo mọi điều Chúa đã truyền lệnh cho Môi-se6 nhưng hôm ấy, có mấy người bị ô uế vì đến gần xác chết nên không giữ lễ Vượt Qua được. Vậy họ đến cùng Môi-se và A-rôn ngay hôm ấy 7 và thưa với Môi-se: “Chúng tôi bị ô uế vì xác chết của loài người. Vì sao giữa dân Y-sơ-ra-ên chúng tôi phải mất phần dâng tế lễ cho CHÚA theo thời gian ấn định?”8 Môi-se đáp: “Anh em hãy đợi tôi đến tìm biết điều CHÚA truyền dạy về anh em.”9 CHÚA phán dạy Môi-se: 10 “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: Khi một người trong vòng các ngươi hoặc trong dòng dõi các ngươi bị ô uế vì xác chết hoặc bận đi xa, thì cũng buộc phải giữ lễ cho CHÚA. 11 Những người ấy phải giữ lễ này ngày mười bốn tháng hai lúc chạng vạng, ăn bánh không men với rau đắng. 12 Đừng để vật gì còn lại đến sáng mai, cũng không nên bẻ gãy các xương. Phải giữ đúng mọi luật lệ về lễ Vượt Qua. 13 Nhưng những ai tinh sạch và không đi xa mà chẳng giữ lễ Vượt Qua thì sẽ bị khai trừ ra khỏi nhân dân, vì chẳng dâng tế lễ cho CHÚA trong kỳ ấn định; người ấy sẽ mang tội mình.14 Khi một người nước ngoài kiều ngụ giữa các ngươi muốn cử hành lễ Vượt Qua, thì phải giữ đúng các qui luật và sắc lệnh. Các ngươi phải áp dụng qui luật cho người nước ngoài cũng như cho người bản xứ.”


SUY GẪM:

Câu 9-12 Đức Chúa Trời cho phép những người bận đi xa và người bị ô uế bởi chạm vào xác chết cũng tham dự Lễ Vượt Qua. Chúa cho cơ hội những người ô uế được xưng nhận tội lỗi và dự phần trong giao ước và cùng tiếp nhận ân sủng này. Nhưng Đức Chúa Trời luôn chắc chắn rằng họ phải tuân theo mọi luật lệ của Lễ Vượt Qua và không cho phép họ hạ thấp bất kỳ tiêu chuẩn nào. Ân sủng không thể loại trừ sự thánh khiết. Chúng ta hãy mạnh mẽ và tôn vinh Chúa là Đấng che phủ những lỗi lầm chúng ta và bày tỏ ân sủng Ngài.

Câu 2,3 Dân Y-sơ-ra-ên cử hành Lễ Vượt Qua ngay trước khi họ từ núi Si-nai vào xứ Ca-na-an. Việc này được tiến hành để nhắc họ nhớ rằng trước khi họ vào xứ Ca-na-an, Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trên họ sự cứu chuộc để họ sẽ phụng sự Ngài. Hôm nay bạn có đang đến gần Chúa thông qua thập tự Đấng Christ không?

Câu 13,14 Không có gì tốt hơn cho người Y-sơ-ra-ên bày tỏ lòng tin kính hơn là Lễ Vượt Qua. Vào ngày này, những người ngoại quốc và người tha hương cũng có thể tham dự vào cùng một lời hứa với Đức Chúa Trời và tận hưởng Ngài. Với chúng ta, không gì quan trọng hơn sự chết và phục sinh của Chúa Giê-su Christ. Bạn dự lễ thờ phượng Chúa nhật và lễ tiệc thánh mà Chúa Giê-su mạng lệnh phải vâng giữ như thế nào?

Cầu nguyện Tạ ơn Chúa đã cho một người yếu đuối như con được tham dự lễ thờ phượng trong Hội thánh của Đức Chúa Trời

Bình Luận:

You may also like