Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Sự Sống Vĩnh Phúc Ban Cho Chúng Ta

Ngày 28 – Sự Sống Vĩnh Phúc Ban Cho Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

I Giăng 5:13-21

Lời Nhận Xét Kết Thúc

13 Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh Con của Đức Chúa Trời để anh chị em biết anh chị em có sự sống vĩnh phúc. 14 Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta. 15 Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài.

16 Nếu có ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đưa đến sự chết, thì người ấy cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ ban cho người sự sống. Tôi nói đến những người mà tội không đưa đến sự chết, cũng có tội đưa đến sự chết.Tôi không nói anh chị em phải cầu nguyện về tội đó. 17 Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có loại tội không dẫn đến sự chết.

18 Chúng ta biết rằng ai sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội; người sanh ra bởi Đức Chúa Trời Ctd: Đấng sanh ra bởi Đức Chúa Trời giữ người

giữ mình an toàn và ma quỷ không đụng đến người được. 19 Chúng ta biết chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ. 20 Chúng ta cũng biết Con của Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta biết Ngài là chân thật. Và chúng ta trong Ngài, Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và sự sống vĩnh phúc.
21
Các con thân mến! Hãy giữ mình khỏi hình tượng.C.14,15 Đức Chúa Trời đáp ứng lời cầu nguyện của những ai cầu xin theo ý muốn của Ngài. Là những người được ban cho sự sống vĩnh phúc qua Chúa Cứu Thế Giê-su, những con cái Đức Chúa Trời là những người cần vâng phục điều răn về tình yêu thương. Lời cầu nguyện của những người như vậy sẽ hợp với ý muốn của Chúa. Những lời cầu nguyện như thế nào sẽ không được đáp ứng?


SUY GẪM:

C.18 Đức Chúa Trời bảo vệ con cái của Ngài khỏi ma quỷ. Ngài bảo vệ và giữ gìn chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng đã đắc thắng trước sự cám dỗ của ma quỷ, vì thế ma quỷ cũng không thể khuất phục được chúng ta. Hãy tự trang bị vũ khí cho mình với Danh của Chúa trước khi tội lỗi có thể áp đặt trên bạn.

C.13 Để không bị sa vào cám dỗ hay điều dối trá bởi những kẻ đang dạy dỗ sai lạc, chúng ta cần hiểu một cách trọn vẹn rằng phước hạnh của sự sống vĩnh phúc lớn lao biết chừng nào. Giăng đã viết bức thư này để những Cơ đốc nhân được nhận biết ân sủng diệu kỳ của sự sống vĩnh phúc. Chúng ta đừng nghi ngờ về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cách nhưng không (miễn phí), cho dù hoàn cảnh hiện tại có thể vô cùng khó khăn.

Cầu nguyện Xin ban cho chúng con sự bảo đảm về sự sống vĩnh phúc hầu cho chúng con có thể vực dậy những người yếu đuối trong đức tin.

Bình Luận:

You may also like