Home Tin tức Kiêng Ăn Cầu Nguyện Cho Công Tác Truyền Giáo – HT Lời Sự Sống HN

Kiêng Ăn Cầu Nguyện Cho Công Tác Truyền Giáo – HT Lời Sự Sống HN

by Ban Biên Tập
30 đọc

Dựa theo những khuôn mẫu trong Kinh Thánh về kinh nghiệm được xức dầu Thiên Thượng, nhận lãnh quyền năng Thánh Linh thông qua sự kiêng ăn cầu nguyện của Phao-lô và Si-la (Công vụ 13:2), Ê-xơ-tê và dân Do Thái (Ê-xơ-tê 4:3,16), Chúa Giê-xu (Lu-ca 4:14), bắt đầu từ năm 2011, HT chuyển buổi nhóm cầu nguyện mỗi tối thứ sáu thành giờ kiêng ăn cầu nguyện vào ngày thứ năm hắng tuần.

Thứ năm ngày 17/2/2011 vừa qua, trong buổi kiêng ăn cầu nguyện tại Hội Thánh, một tấm bản đồ Việt Nam khổ lớn với đầy đủ các huyện thị được trải rộng giữa căn phòng và các con cái Chúa đặt tay cầu nguyện cho từng vùng miền.Việt Nam sẽ được phấn hưng từ Bắc vào Nam như lời tiên tri Chúa ban cho dân sự Ngài.

Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên hữu và bên tả; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư”. (Ê-sai 54:2-3).

nh_4-2

Nhận thấy phước hạnh cũng như tầm quan trọng của buổi nhóm nói trên, Ban chấp hành HT Lời Sự Sống Hà Nội kêu gọi hết thảy tôi con Chúa trong HT dành thì giờ tham dự để kinh nghiệm quyền năng Chúa, cùng đón nhận những việc lớn và khó mà Chúa đã, đang và tiếp tục làm trên đất nước Việt Nam.

Xin tôi con Chúa tại mỗi Hội Thánh, mỗi vùng miền khác nhau, không phân biệt hệ phái, tổ chức, hãy đến với Chúa, dành thời gian kiêng ăn cầu nguyện dốc đổ với Chúa cho dân tộc. Nguyện Chúa Tình Yêu đoái xem cho mỗi ngày càng có nhiều người Việt Nam được cứu thêm vào Hội Thánh.

Khởi Nguyên (theo HT Lời Sự Sống Hà Nội)

Tin tức bài vở cộng tác xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like