Home Dưỡng Linh Sáu Lý Do Người Mới Không Đến Với Hội Thánh Bạn

Sáu Lý Do Người Mới Không Đến Với Hội Thánh Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc

1. Hội thánh của bạn không dành cho họ. Tôi biết Hội thánh bạn hoan nghinh bất kỳ ai đến nhưng khung cảnh phục vụ và cách người ta truyền đạt lại trái ngược. Nói rằng bạn hoan nghinh không có nghĩa là bạn thực sự hoan nghinh.

2. Bạn không mong đợi khách đến. Bạn là những người đón khách và những nhân sự thật tốt, nhưng lại không được chuẩn bị và mong đợi người mới. Bạn không sẵn sàng tiếp khách vì từ nơi sâu thẳm, bạn không mong đợi họ.

3. Bạn không nhận ra khách. Khi người mới xuất hiện, họ không được hoan nghinh. Trong sự giảng dạy, trong việc trích dẫn những câu chuyện trong Kinh thánh, mọi người đều biết bạn đang nói gì. Trong khi thảo luận những vấn đề của Hội thánh, bạn hành động như thể người mới không có mặt trong nơi nhóm lại.

4. Bạn không quảng cáo. Có lý do khi Coca-cola và McDonalds quảng cáo – cho dù họ có cả tỉ khách hàng. Có những phương cách chiến lược mà bạn có thể làm để đem người mới đến với Hội thánh của bạn, nhưng hiện giờ bạn chẳng làm gì cả.

5. Người ta không được mời đến. Lời mời cá nhân là cách số Một để người mới đến thăm Hội thánh, nhưng bạn không thách thức (hoặc không trang bị)  mỗi tín hữu  đi mời.

6. Bạn không nói về những cách người mới được chăm sóc. Bạn nói về những điều trong Kinh thánh, những điều về Hội thánh, những điều về Cơ đốc nhân, nhưng không nói đến những điều mà người ta chiến đấu mỗi ngày trong cuộc sống của họ. Có thể bạn sợ rằng mình sẽ “làm giảm Phúc âm” mà không dám nói những điều thực tế, nhưng không nói về những gì người ta muốn biết là cách cản trở người ta đến với Hội thánh bạn.

Điều nào trong những lãnh vực nầy đúng cho trường hợp của Hội thánh bạn? Bạn có thể thêm điều gì khác vào bản liệt kê nầy không?

Michael Lukazewski

(Michael là mục sư của Hội thánh Oak Leaf ở Carterville, Georgia. Vào năm 2005, ông bước ra khởi đầu một chi nhánh mới ở Carterville. Trong buổi nhóm đầu tiên có 280 người đến nhóm. Sau 13 tháng, Hội thánh tăng lên 900 người. Muốn biết thêm về mục sư Michael Lukazewski, xin mời vào www.heretolead.com/)

Chuyển ngữ Mục sư Hoàng Trương Tuyết Kiều


6lydo2

Ảnh minh họa: HT Yoido Full Gospel do MS David Yonggi Cho quản nhiệm được cho là HT lớn nhất thế giới hiện nay

6 Reasons Why People Don’t Visit Your Church

Your church wants to reach people, spread the Gospel, and to grow.  So, why is it that new people aren’t showing up to your church like you hope and pray? Here are six possible reasons:

1. Your church isn’t for them. I know you think everyone is welcome at your church, but your service, environment and people communicate otherwise.  Saying that you’re welcoming doesn’t mean that you’re welcoming.

2. You don’t expect guests. You’re greeters and ushers are helpful, but they are not prepped and on the look out for new people.  You’re not ready to receive guests, because deep down inside, you don’t expect them.

3. You don’t acknowledge guests. When new people show up, they aren’t welcomed.  In your preaching, you reference Bible stories assuming everyone knows what you are talking about.  In discussing church business, you act like new people aren’t in the room.

4. You don’t advertise. There’s a reason that Coca-Cola and McDonalds advertise – even though they have billions of customers.  There are strategic things you can do to get new people to come to church but, right now, you’re not doing any of them.

5. They haven’t been invited. Personal invitations are the #1 way new people end up at church, but you’re not challenging (or equipping!) your people to invite.

6. You’re not talking about what they care about. You’re talking about Bible stuff, church stuff, and Christian stuff, not the things that people struggle with in their daily lives.  Maybe you’ve let the fear of “watering down the Gospel” keep you from talking practically, but not talking about what people want to know about is a sure fire way to keep people away.

Which one of those areas rings true for you?  What would you add to this list?

Michael is the Lead Pastor of Oak Leaf Church in Cartersville, Georgia. In 2005, he stepped out to start a brand new church in Cartersville. At its grand opening service, there were about 280 people that showed up. In 13 months, the church had grown to 900 people.

More from Michael Lukaszewski or visit Michael at www.heretolead.com/

Michael Lukazewski

Bài vởi cộng tác xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like