Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Hãy Ca Tụng Đức Chúa Trời! (2)

Ngày 03 – Hãy Ca Tụng Đức Chúa Trời! (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Thánh Thi 103:15-22

15 Đời người như cây cỏ; như hoa ngoài đồng trổ hoa; 16 Khi gió thổi qua, hoa kia biến mất; người ta không còn nhìn thấy nó nữa. 17 Nhưng tình yêu thương của CHÚA hằng còn đời đời cho những người kính sợ Ngài; và sự công chính của Ngài cho con cháu họ; 18 Là những người gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ tuân hành các mạng lệnh Ngài. 19 CHÚA lập ngôi Ngài trên trời; quyền cai trị Ngài trên khắp mọi vật. 20 Hỡi các thiên sứ Ngài, Là các vị quyền năng dũng mãnh làm theo đường lối Ngài và nghe theo tiếng phán Ngài; hãy ca tụng CHÚA. 21 Hỡi cả thiên binh Ngài, là các tôi tớ làm theo ý Ngài; hãy ca tụng CHÚA. 22 Hỡi cả tạo vật ở trong khắp mọi nơi trong vương quốc Ngài,hãy ca tụng CHÚA. Hỡi linh hồn ta, hãy ca tụng CHÚA.

SUY GẪM:

C.17,18 Đức Chúa Trời ban phát tình yêu thương và sự công chính đời đời cho những người kính sợ Ngài. Sự công chính của Ngài ở cùng với các thế hệ con cháu. Sự công chính của Ngài cứu chuộc tất cả mọi người bị áp bức. Hãy tôn vinh sự cứu chuộc của Chúa trong thời điểm phải chịu sự áp bức. Những người kính sợ Chúa giữ gìn giao ước Ngài và ghi nhớ vâng theo các mạng lệnh Ngài. Với lòng kính sợ Đức Chúa Trời, bạn có suy gẫm luật pháp cũng như các mạng lệnh Chúa mỗi ngày và vâng theo?

C.19-22 Đức Chúa Trời cai trị khắp thế gian và sẽ được ca tụng đời đời. Ngài là Vua cao cả được các thiên sứ ngợi khen. Hãy ca tụng Chúa; vương quyền cai trị của Ngài được bày tỏ qua thân thể của Chúa Cứu Thế và trên toàn thế gian.

C.15-18 Đa-vít hát về đời người hư vô, bất định. Mỗi ngày qua đi chẳng khác chi cây cỏ, thật đáng quý trọng, nhưng mong manh như hoa trổ bông ngoài đồng ruộng. Gió thổi qua, hoa kia biến mất không còn nhìn thấy nữa. Đó là một thế giới hư vô. Đa-vít không bi quan, nhưng hát về sự chóng qua của đời người khi so sánh với Vương quốc Đức Chúa Trời tồn tại vĩnh cửu. Bạn có vui mừng ngợi khen tình yêu thương của Chúa? Bạn có bỏ qua sự vui mừng đời đời để đi theo những cám dỗ của vương quốc thế gian?

Cầu nguyện Con không muốn bị dao động bởi những hoạn nạn của đời sống thế gian, nhưng sống với lòng trông mong Vương quốc Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like