Home Dưỡng Linh Hội Thánh – Môi Trường Cho Phép Lạ

Hội Thánh – Môi Trường Cho Phép Lạ

by Ban Biên Tập
30 đọcHiện nay trong hội thánh thường là giống điều đã xảy ra với Chúa Jêsus khi Ngài đến thành Na-xa-rét, quê Ngài: “Ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài nguời đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin” (Mác 6:5,6). Đó là một môi truờng ngăn cản dấu kỳ và phép lạ, thay vì khích lệ chúng diễn ra.

Tuy nhiên, khi chúng ta đọc về Hội thánh trong sách Công vụ, chúng ta thấy dấu kỳ và phép lạ đã diễn ra. Điều đó xảy ra đơn giản bởi vì tất cả các tín đồ đều tích cực, tất cả đều tham gia, tất cả đều tin và tất cả đều đi theo một hướng. Đó là loại hội thánh mà Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trong những ngày này. Đức Chúa Trời cần những hội thánh mạnh mẽ như vậy để Ngài có thể thi hành các công việc của mình trên đất. Do đó, điều quan trọng là chúng ta hiểu được quan điểm của Đức Chúa Trời về hội thánh địa phương và sau đó bắt đầu tiến về phía đó, trong đức tin.

Lối tư duy truyền thống và quen thuộc hiếm khi dựa trên Kinh thánh và đã cản trở chúng ta có đức tin cho sự tăng truởng hội thánh. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đang bắt đầu với từng tín đồ, là nền tảng của hội thánh. Khi mỗi người học tin cậy và nghe từ Ngài, điều đó sẽ được lan truyền trên cả hội chúng. Cả thân thể sẽ sống trong bầu không khí tin tuởng và trông đợi. Khi ấy Đức Thánh Linh có thể sử dụng môi trường như vậy để làm phép lạ, và hơn nữa, môi truờng ấy tạo sự tăng trưởng hội thánh.

Công vụ 2:41-47 cho chúng ta ví dụ về hội thánh tăng truởng : Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm, và trong ngày ấy có độ ba ngàn nguời thêm vào hội thánh (câu 41). Vả, những nguời ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện (câu 42). Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ (câu 43). Ngày nào cung vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bửa chung với nhau cách vui vẻ thật thà (câu 46). Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy thêm những kẻ được cứu thêm vào hội thánh (câu 47).

Trong hội thánh đầu tiên đã có hoạt động cố định và nhân lên, với sự tham gia của nhiều người, và ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng có thể làm điều tương tự !

Mọi sự tăng truởng và mạnh mẽ đeu đến từ lòng cam kết !

Một trong những chìa khóa cho sự sống và tăng truởng được tìm thấy trong những từ mọi nguời (câu 43), phàm những nguời (câu 44) và ngày nào cũng vậy (câu 46) và mỗi ngày (câu 47). Điều này chứng tỏ từng người trong hội thánh địa phương đều tích cực tham gia. Đây không phải là trường hợp chỉ có vài người tiến lên phía trước, trong khi những nguời khác thì bị lôi theo một cách miễn cưỡng. Không, mọi nguời đều là người tham dự.

Trong hội thánh đầu tiên mọi người đều có ý thức, mọi người đều tin, mọi người cùng đi về một huớng và mọi người đều tận hiến. Lúc cầu nguyện thì mọi nguời đều cầu nguyện. Lúc giảng dạy thì mọi nguời đều tiếp nhận và giữ lấy sự dạy dỗ. Lúc dâng hiến thì không một ai giữ lại, ai cũng ban cho !

Có sức mạnh khổng lồ trong một hội thánh như thế. Sự hiệp một được thể hiện như vậy là điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tiến tới sự hiệp một trong thân thể của Đấng Christ nếu chúng ta không sống trong sự hiệp một ở hội thánh địa phương. Sự hiệp một đó sẽ không bao giờ đến trước khi trong hội thánh địa phương tất cả chúng ta đều tận hiến chính mình cho chương trình cụ thể của Đức Chúa Trời cho hội thánh, dâng chính mình cho Chúa Jêsus, dâng chính mình cho nhau, dâng chính mình để chinh phục những nguời lân cận của chúng ta.

Tất cả mọi sự tăng trưởng và sức mạnh đều đến từ lòng cam kết. Nếu bạn muốn làm đẹp lòng Chúa Jêsus và làm điều Ngài muốn thì Ngài sẽ đặt bạn vào vị trí mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho bạn và bạn sẽ trở nên một phước hạnh lớn. Sự cam kết, tình yêu và sự trung tín của bạn sẽ lan truyền sang người khác và cả hội thánh sẽ đứng lên trong Thánh Linh và trở nên hiệu quả hơn.

Mặt khác, nếu bạn cảm thấy mọi thứ phải được tiến hành theo những điều kiện của bạn, hoặc bạn cần phải có địa vị nhất định và những người khác phải nhìn nhận bạn trong khi bạn nằm ở trung tâm của mọi sự thì điều này sẽ dẫn đến trạng thái khi chính bạn tự cản trở mình bước vào trung tâm kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kết quả là bạn có thể trở nên người chỉ trích người khác và rời bỏ hội thánh trong sự cay đắng và chán nản, bởi vì hội thánh “không đủ tốt đối với bạn”, và dần dần bạn sẽ bỏ lỡ tất cả những điều Đức Chúa Trời muốn dành cho bạn. Đó là một thái độ thảm kịch, đã cản trở nhiều người tài năng trở nên một phước hạnh. Họ quan tâm đến bản thân hơn là hết lòng cam kết chính mình cho điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong hội thánh địa phương của họ. Chúng ta đang sống trong thời kỳ thật náo nhiệt. Đức Chúa Trời sẽ xây dựng những hội thánh địa phuong năng động và qua những hội thánh ấy Ngài sẽ thay đổi không khí thuộc linh của cả dân tộc.

Điều quan trọng đối với cả những người có ơn phục vụ lẫn từng tín đồ là không lướt hết chỗ này đến chỗ khác bằng máy bay phản lực thuộc linh, nhưng phải cam kết chính mình cho hội thánh địa phương mà Đức Chúa Trời đã dẫn họ đến. Đức Chúa Trời không muốn bạn trở nên một kẻ di cư thuộc linh. Ngài có một hội thánh sống, tăng trưởng dành cho bạn; một hội thánh giảng Tin Lành trọn vẹn, chờ đợi những dấu kỳ và phép lạ và chinh phục những người chưa được cứu. Sắp tới những hội thánh như vậy sẽ xuất hiện khắp nơi.

ULF EKMAN

Hội thánh – môi truờng cho phép lạ

Khi đọc sách Công vụ, chúng ta có thể thấy những dấu kỳ và phép lạ đã diễn ra trong hội thánh. Hội thánh tạo mội trường cho phép lạ! Ngày nay điều ngược lại thường đúng. Đức Chúa Trời buộc phải làm việc bất chấp hội thánh địa phương, và Ngài phải sử dụng những người với ơn phục vụ từ bên ngoài. Nhưng điều đó không bao giờ là mục đích của Đức Chúa Trời.

Hiện nay trong hội thánh thường là giống điều đã xảy ra với Chúa Jêsus khi Ngài đến thành Na-xa-rét, quê Ngài: “Ở đó Ngài không làm phép lạ nào được, chỉ đặt tay chữa lành một vài nguời đau ốm; và Ngài lấy làm lạ vì chúng chẳng tin” (Mác 6:5,6). Đó là một môi truờng ngăn cản dấu kỳ và phép lạ, thay vì khích lệ chúng diễn ra.

Tuy nhiên, khi chúng ta đọc về Hội thánh trong sách Công vụ, chúng ta thấy dấu kỳ và phép lạ đã diễn ra. Điều đó xảy ra đơn giản bởi vì tất cả các tín đồ đều tích cực, tất cả đều tham gia, tất cả đều tin và tất cả đều đi theo một hướng. Đó là loại hội thánh mà Đức Chúa Trời sẽ dựng nên trong những ngày này. Đức Chúa Trời cần những hội thánh mạnh mẽ như vậy để Ngài có thể thi hành các công việc của mình trên đất. Do đó, điều quan trọng là chúng ta hiểu được quan điểm của Đức Chúa Trời về hội thánh địa phương và sau đó bắt đầu tiến về phía đó, trong đức tin.

Lối tư duy truyền thống và quen thuộc hiếm khi dựa trên Kinh thánh và đã cản trở chúng ta có đức tin cho sự tăng truởng hội thánh. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời đang bắt đầu với từng tín đồ, là nền tảng của hội thánh. Khi mỗi người học tin cậy và nghe từ Ngài, điều đó sẽ được lan truyền trên cả hội chúng. Cả thân thể sẽ sống trong bầu không khí tin tuởng và trông đợi. Khi ấy Đức Thánh Linh có thể sử dụng môi trường như vậy để làm phép lạ, và hơn nữa, môi truờng ấy tạo sự tăng trưởng hội thánh.

Công vụ 2:41-47 cho chúng ta ví dụ về hội thánh tăng truởng : Vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp-têm, và trong ngày ấy có độ ba ngàn nguời thêm vào hội thánh (câu 41). Vả, những nguời ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh, và sự cầu nguyện (câu 42). Mọi người đều kính sợ, vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ (câu 43). Ngày nào cung vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bửa chung với nhau cách vui vẻ thật thà (câu 46). Ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy thêm những kẻ được cứu thêm vào hội thánh (câu 47).

Trong hội thánh đầu tiên đã có hoạt động cố định và nhân lên, với sự tham gia của nhiều người, và ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng có thể làm điều tương tự !

Mọi sự tăng truởng và mạnh mẽ đeu đến từ lòng cam kết !

Một trong những chìa khóa cho sự sống và tăng truởng được tìm thấy trong những từ mọi nguời (câu 43), phàm những nguời (câu 44) và ngày nào cũng vậy (câu 46) và mỗi ngày (câu 47). Điều này chứng tỏ từng người trong hội thánh địa phương đều tích cực tham gia. Đây không phải là trường hợp chỉ có vài người tiến lên phía trước, trong khi những nguời khác thì bị lôi theo một cách miễn cưỡng. Không, mọi nguời đều là người tham dự.

Trong hội thánh đầu tiên mọi người đều có ý thức, mọi người đều tin, mọi người cùng đi về một huớng và mọi người đều tận hiến. Lúc cầu nguyện thì mọi nguời đều cầu nguyện. Lúc giảng dạy thì mọi nguời đều tiếp nhận và giữ lấy sự dạy dỗ. Lúc dâng hiến thì không một ai giữ lại, ai cũng ban cho !

Có sức mạnh khổng lồ trong một hội thánh như thế. Sự hiệp một được thể hiện như vậy là điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ tiến tới sự hiệp một trong thân thể của Đấng Christ nếu chúng ta không sống trong sự hiệp một ở hội thánh địa phương. Sự hiệp một đó sẽ không bao giờ đến trước khi trong hội thánh địa phương tất cả chúng ta đều tận hiến chính mình cho chương trình cụ thể của Đức Chúa Trời cho hội thánh, dâng chính mình cho Chúa Jêsus, dâng chính mình cho nhau, dâng chính mình để chinh phục những nguời lân cận của chúng ta.

Tất cả mọi sự tăng trưởng và sức mạnh đều đến từ lòng cam kết. Nếu bạn muốn làm đẹp lòng Chúa Jêsus và làm điều Ngài muốn thì Ngài sẽ đặt bạn vào vị trí mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho bạn và bạn sẽ trở nên một phước hạnh lớn. Sự cam kết, tình yêu và sự trung tín của bạn sẽ lan truyền sang người khác và cả hội thánh sẽ đứng lên trong Thánh Linh và trở nên hiệu quả hơn.

Mặt khác, nếu bạn cảm thấy mọi thứ phải được tiến hành theo những điều kiện của bạn, hoặc bạn cần phải có địa vị nhất định và những người khác phải nhìn nhận bạn trong khi bạn nằm ở trung tâm của mọi sự thì điều này sẽ dẫn đến trạng thái khi chính bạn tự cản trở mình bước vào trung tâm kế hoạch của Đức Chúa Trời. Kết quả là bạn có thể trở nên người chỉ trích người khác và rời bỏ hội thánh trong sự cay đắng và chán nản, bởi vì hội thánh “không đủ tốt đối với bạn”, và dần dần bạn sẽ bỏ lỡ tất cả những điều Đức Chúa Trời muốn dành cho bạn. Đó là một thái độ thảm kịch, đã cản trở nhiều người tài năng trở nên một phước hạnh. Họ quan tâm đến bản thân hơn là hết lòng cam kết chính mình cho điều Đức Chúa Trời muốn thực hiện trong hội thánh địa phương của họ. Chúng ta đang sống trong thời kỳ thật náo nhiệt. Đức Chúa Trời sẽ xây dựng những hội thánh địa phuong năng động và qua những hội thánh ấy Ngài sẽ thay đổi không khí thuộc linh của cả dân tộc.

Điều quan trọng đối với cả những người có ơn phục vụ lẫn từng tín đồ là không lướt hết chỗ này đến chỗ khác bằng máy bay phản lực thuộc linh, nhưng phải cam kết chính mình cho hội thánh địa phương mà Đức Chúa Trời đã dẫn họ đến. Đức Chúa Trời không muốn bạn trở nên một kẻ di cư thuộc linh. Ngài có một hội thánh sống, tăng trưởng dành cho bạn; một hội thánh giảng Tin Lành trọn vẹn, chờ đợi những dấu kỳ và phép lạ và chinh phục những người chưa được cứu. Sắp tới những hội thánh như vậy sẽ xuất hiện khắp nơi.


ULF EKMAN

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like