Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 22: Học Kinh Thánh

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 22: Học Kinh Thánh

30 đọc

Kinh Thánh là một quyển sách độc nhất:

Không phải lời của con người (1 Phi-e-rơ 1:20-21).

Được cảm hứng bởi Đức Chúa Trời (2 Ti-mô-thê 3:16-17).

Tất cả Cơ đốc nhân đều cần được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa mỗi ngày (Ma-thi-ơ 4:4). Đặc biệt là tân tín hữu (1 Phi-e-rơ 2:2).

Có nhiều bản kế hoạch đọc Kinh Thánh có sẵn ngày nay, và chắc chắn sẽ giúp bạn là tân tín hữu. Cũng có quá nhiều sách giải kinh xuất sắc về các sách trong Kinh Thánh. Nhưng hãy tìm lời khuyên từ những Cơ đốc nhân nhiều kinh nghiệm hơn trước khi bạn mua.

Đừng nhầm lẫn giữa đọc Kinh Thánh và học Kinh Thánh. Thực ra đọc khoảng chục câu Kinh Thánh mỗi ngày là không đủ. Bạn cần dành thời gian và suy ngẫm Lời Chúa (2 Ti-mô-thê 2:15; Thi Thiên 119:15).

Cố gắng nhớ các phân đoạn Kinh Thánh (Thi Thiên 119:11).

Học Kinh Thánh nên luôn mở đầu bằng lời cầu nguyện xin cho sự mặc khải của Đức Thánh Linh, vì nếu không có Ngài giúp, chúng ta không thể hiểu đúng lẽ thật Chúa muốn chúng ta tin.

Kinh Thánh nên luôn được hiểu theo ý nghĩa của tác giả viết sách, vậy để giải nghĩa đúng Kinh Thánh, chúng ta phải chú ý tới nghĩa đen và cấu trúc ngữ pháp. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể đưa ra bằng chứng về điều chúng ta tin trong tuyên bố của Kinh Thánh để khích lệ qua lời nói mà mang đến ích lợi.

Chúng ta không bao giờ được giải nghĩa một từ, câu, đoạn, hay phân đoạn tách ra khỏi bối cảnh.

Nguyên tắc không đổi khi giải nghĩa Kinh Thánh là dùng chính Kinh Thánh. Mỗi phân đoạn Kinh Thánh phải được giải nghĩa trong sự sáng của cả Kinh Thánh, và những phân đoạn khó trong sự sáng của những phân đoạn rõ ràng hơn. Chúng ta nên luôn nhớ rằng nguyên tắc không đổi nhưng sự giải nghĩa của chúng ta thì ngược lại.

Chúa không cho chúng ta sự sáng tỏ mọi điều ngay một lúc. Những khó khăn chưa được giải đáp không được phép ngăn trở sự học hỏi Kinh Thánh. Ghi lại những nan đề xuất hiện trong lúc học, tham khảo sách giải kinh, và tìm kiếm sự giúp đỡ từ những Cơ đốc nhân và giáo sĩ lớn tuổi hơn về những vấn đề này.

Học Kinh Thánh không thể tách rời khỏi đạo đức. Chúa sẽ chỉ gia thêm cho chúng ta sự sáng nếu chúng ta bước đi trong sự sáng được ban cho.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like