Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 4 – Đức Chúa Giê-xu Cầu Nguyện Khi Ngài Làm Việc

Ngày 4 – Đức Chúa Giê-xu Cầu Nguyện Khi Ngài Làm Việc

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Mác 1:35-45

35 Trời vừa mờ sáng Ngài dậy sớm, đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. 36 Si-môn cùng đồng bạn đi kiếm Ngài. 37 Gặp được rồi, họ thưa: “Mọi người đang tìm Thầy.”

38 Nhưng Ngài đáp: “Chúng ta hãy vào các làng xã quanh đây, Ta còn phải truyền giảng ở đó nữa; chính vì việc này mà Ta đến.” 39 Rồi Ngài truyền giảng tại các hội đường khắp miền Ga-li-lê và đuổi các quỷ.

Chúa Chữa Người Phung

40 Một người phung đến quỳ xuống, khẩn cầu Ngài: “Nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa tôi lành.”

41 Đức Giê-su động lòng thương xót, đưa tay sờ người và bảo rằng: “Ta muốn, hãy lành đi.” 42 Lập tức bịnh phung biến mất, người phung được lành.

43 Ngài liền cho người đi và nghiêm dặn: 44 “Đừng nói việc này cho ai cả, nhưng hãy đến trình diện cùng thầy tế lễ và dâng lễ theo như luật Môi-se đã định để chứng tỏ cho họ biết là anh đã được sạch.” 45 Nhưng người ấy đi loan báo việc này khắp nơi. Tin này đồn ra đến nỗi Đức Giê-su không thể nào vào phố cách công khai nhưng phải ở lại trong đồng hoang. Dân chúng khắp nơi kéo đến với Ngài.SUY GẪM:

Câu 35:

Đức Chúa Giê-su dậy sớm và đi vào nơi vắng vẻ để cầu nguyện. Chúa Giê-su đi ra một nơi để cầu nguyện khi Ngài đã gây ra sự chú ý sau việc cho năm ngàn người ăn với hai con cá và năm chiếc bánh (6:46; Giăng 6:15). Cuối cùng, Ngài cũng cầu nguyện trong khoảnh khắc sầu thảm, kinh hãi trước khi Ngài được báo trước rằng sẽ bị bắt và đóng đinh trên thập tự giá (14:32-34). Chúa Giê-su có thể thực thi công việc của Đức Chúa Trời bởi Ngài đã có mối tương giao sâu đậm với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải cầu nguyện thế nào để có thể thực thi ý muốn của Đức Chúa Trời? Hãy học biết từ tấm gương của Chúa Giê-su và không phạm lỗi lầm bỏ qua sự cầu nguyện trong đời sống đức tin.


Câu 36 – 39:

Đức Chúa Giê-su không bao giờ từ bỏ chức vụ truyền giảng Tin Lành về Nước Đức Chúa Trời giữa lúc bối rối và đau khổ. Các môn đệ có lẽ không vui khi Chúa Giê-su tách ra khỏi đám đông để cầu nguyện thay vì đón nhận sự nổi tiếng, nhưng Chúa Giê-su chỉ thực thi việc truyền giảng về Nước Đức Chúa Trời. Chúng ta đặt để sự quan tâm và dành thời gian như thế nào để chắc chắn rằng mọi người nghe về Tin Lành, ăn năn tội lỗi và tin vào sự cứu rỗi?


Câu 40 – 45:

Đức Chúa Giê-su bày tỏ quyền năng của Nước Đức Chúa Trời khi Ngài chữa lành người bị bệnh phung khi người ấy đến với Ngài trong đức tin. Trong thời kỳ đó, bệnh phung được coi là sự rủa sả từ nơi Đức Chúa Trời, và người phung bị khinh miệt và cách ly. Với việc Chúa Giê-su dang rộng vòng tay đón nhận và chữa lành cho người phung chứng tỏ rằng chỉ có Tin Lành của Nước Đức Chúa Trời mới có quyền năng làm cho một người được thánh sạch. Những phần nào trong cuộc sống của tôi cần được Chúa Giê-su làm cho thánh sạch?


Cầu nguyện:

Xin giúp con có đầy dẫy kinh nghiệm về vương quyền của Vương quốc Chúa.


Bình Luận:

You may also like