Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 2 – Trong Tay Ngươi Có Gì?

Ngày 2 – Trong Tay Ngươi Có Gì?

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Trong tay ngươi cầm vật chi?” – Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2

Nếu bạn có khuynh hướng thất vọng về những cơ hội đã mất, hoặc nếu bạn lo cho tương lai, hãy tự hỏi câu này: “Ngay trước mặt tôi có gì?” Nói cách khác, bạn hiện có sẵn những hoàn cảnh cùng những mối liên hệ nào? Câu hỏi này có thể giúp bạn không tập chú luyến tiếc quá khứ hoặc lo sợ tương lai, mà trở về với điều Đức Chúa Trời có thể làm trong cuộc đời bạn. 
Cũng tương tự câu Đức Chúa Trời hỏi Môi-se nơi bụi gai cháy. Môi-se bối rối. Ý thức được những yếu đuối riêng, ông bày tỏ nỗi lo sợ được Chúa kêu gọi dẫn Y-sơ-ra-ên ra khỏi cảnh nô lệ. Vì vậy, Đức Chúa Trời chỉ hỏi Môi-se, “Trong tay ngươi cầm vật chi?” (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:2). Chúa muốn Môi-se không còn chú ý tới nỗi lo cho tương lai và gợi ý ông hãy xem điều có ngay trước mặt mình: cây gậy của người chăn. Đức Chúa Trời cho Môi-se thấy Ngài có thể dùng cây gậy tầm thường này để làm phép lạ như một dấu hiệu cho người chưa tin. Môi-se càng tin cậy, Đức Chúa Trời càng làm nhiều phép lạ qua đầy tớ Ngài. 
Bạn có nghĩ quá nhiều về thất bại quá khứ của mình không? Bạn có những suy nghĩ lo sợ cho tương lai không? Hãy nhớ lại câu hỏi của Đức Chúa Trời: “Trong tay ngươi cầm vật chi?” Đức Chúa Trời có thể dùng những hoàn cảnh cùng mối liên hệ nào của bạn trong hiện tại cho lợi ích của bạn cùng sự vinh hiển của Ngài? Hãy phó thác hết luôn cả cuộc đời bạn cho Ngài.

Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn sẽ làm hỏng hiện tại bằng cách lo lắng về tương lai.


MS Phạm Hơn – The ODB Ministry (Theo Dennis Fisher)
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like