Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Vui Mừng Trong Chúa

Ngày 24 – Vui Mừng Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sách Lê Vi 23:1-14

1 CHÚA phán dạy Môi-se:

2 Con nói với dân Y-sơ-ra-ên và dạy họ rằng: Sau đây là những lễ Ta ấn định, những ngày lễ của CHÚA, là những ngày các ngươi công bố cuộc hội họp thánh.

3 Có sáu ngày để các ngươi làm việc, nhưng ngày thứ bẩy là ngày Sa-bát an nghỉ một ngày hội họp thánh. Trong ngày đó các ngươi không được làm bất cứ công việc gì; bất kỳ các ngươi sinh sống ở đâu, ngày đó cũng là ngày Sa-bát cho CHÚA.

4 Đây là những lễ được CHÚA ấn định, những cuộc hội họp thánh các ngươi phải công bố vào thời điểm đã định:

5 Lễ Vượt Qua của CHÚA bắt đầu từ chạng vạng tối ngày mười bốn tháng một. Cũng gọi là tháng Abid hay tháng Nisan, trong khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch

6 Đến ngày mười lăm tháng ấy, Lễ Bánh Không Men của CHÚA bắt đầu; trong bảy ngày các ngươi phải ăn bánh không men.

7 Vào ngày thứ nhất, tổ chức một cuộc hội họp thánh và không được làm những việc ngành nghề.

8 Trong bảy ngày, phải dâng tế lễ thiêu cho CHÚA. Đến ngày thứ bảy, tổ chức một cuộc hội họp thánh và không làm những việc ngành nghề.
9
CHÚA phán dạy Môi-se,

10 con nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo họ: Khi các ngươi vào xứ Ta sẽ ban cho và gặt hái hoa mầu, hãy đem đến cho thầy tế lễ bó lúa đầu tiên các ngươi gặt được.

11 Vào ngày sau ngày Sa-bát, thầy tế lễ cầm bó lúa đưa qua đưa lại trước CHÚA thì bó lúa sẽ được nhậm.

12 Trong ngày dâng bó lúa đưa qua đưa lại, ngươi cũng phải dâng một con chiên con một tuổi không tì vết làm của lễ thiêu cho CHÚA, 13 của lễ chay bằng hai phần mười ê-pha Độ 4l rưỡi bột mịn có pha dầu, dùng lửa dâng hương thơm lên cho CHÚA, cùng với một phần tư hin Độ 1l rượu nho làm lễ quán.14 Các ngươi không được ăn bánh ngũ cốc rang hay mới gặt, cho đến ngày các ngươi dâng các tế lễ này cho Đức Chúa Trời. Luật lệ này có hiệu lực vĩnh viễn qua các thế hệ hậu lai, tại bất cứ nơi nào cácngươi sinh sống.


SUY GẪM:

Câu 3:
Đức Chúa Trời phán dạy họ làm việc vất vả trong sáu ngày, nhưng nghỉ ngơi vào ngày Sa-bát và là ngày hội họp thánh. Ngày Sa-bát là nền tảng của mọi lễ hội được xức dầu. Vào ngày Sa-bát, chúng ta được Chúa ban cho năng lực qua sự thông công với Ngài. Ngày Sa-bát là một dấu hiệu tạo dựng của Đức Chúa Trời và hình bóng của sự cứu chuộc. Chính vì thế, chúng ta có thể tìm thấy sự nghỉ ngơi thật qua sứ mệnh cứu chuộc của Chúa Giê-su, Chúa của ngày Sa-bát. Tôi có sự nghỉ ngơi vui mừng trọn vẹn trong Đấng Christ trong sự hầu việc và thông công với anh chị em đồng đức tin vào Ngày của Chúa không?

Câu 4,5:
Lễ Vượt Qua là lễ để ghi nhớ việc xuất hành của Y-sơ-ra-ên khỏi xứ Ai Cập và nhớ đến ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Lễ Vượt Qua cử hành cũng là để ghi nhớ ân sủng cứu chuộc được bày tỏ trong Chúa Cứu Thế Giê-su và sự phán xét của Đức Chúa Trời trên xứ Ai Cập. Tôi có đang sống mà quên đi ân sủng mà Chúa đã dành cho tôi?

Câu 9-14:
Đức Chúa Trời truyền dạy không được ăn sản vật đầu mùa tại Ca-na-an cho đến ngày dâng các tế lễ này lên cho Chúa. Đó là bởi Chủ miền đất Ca-na-an chính là Đức Chúa Trời và mọi thứ trong đó đều được ban cho bởi ân sủng của Ngài. Hàng năm Y-sơ-ra-ên mang dâng những sản vật được chúc phước và ghi nhớ mọi thứ đều là ân sủng Chúa. Họ dâng lên Chúa bó lúa gặt đầu tiên vào ngày sau ngày Sa-bát. Tôi đặt nguồn sống của mình ở đâu?

Cầu nguyện: Con nguyện tin cậy vào sự cung ứng của Chúa và luôn có sự yên nghỉ trong Ngài.
Bình Luận:

You may also like