Ngày 15 – Đừng Làm Theo Những Gì Người Ta Làm

363
Sách Lê-vi 18:1-18

CHÚA phán dạy Môi-se Con nói với dân Y-sơ-ra-ên và bảo họ rằng: Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi đừng làm những gì người ta làm trong xứ Ai-cập là nơi các ngươi từng sinh sống, cũng đừng làm những gì người ta làm trong xứ Ca-na-an, là nơi Ta sẽ dẫn các ngươi vào. Đừng bắt chước thói tục của họ. Các ngươi phải tuân theo các sắc lệnh Ta và giữ gìn quy luật Ta. Hãy tuân theo chúng. Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời các ngươi. Hãy giữ các quy luật và sắc lệnh của Ta, vì ai tuân theo sẽ nhờ đó mà sống. Ta là CHÚA.Không ai được có quan hệ tình dục với một người bà con gần. Ta là CHÚA.Đừng sỉ nhục cha ngươi vì có quan hệ tình dục với mẹ mình. Bà ấy là mẹ ngươi; không được có quan hệ tình dục với bà.Đừng có quan hệ tình dục với mẹ kế của mình, vì như vậy là sỉ nhục cha mình.Đừng có quan hệ tình dục với chị em ruột, chị em cùng một cha hay chị em cùng mẹ, dù chị em ấy được sinh trong nhà mình hay sinh ở nơi khác.Đừng có quan hệ tình dục với cháu nội hay cháu ngoại mình; làm như vậy là sỉ nhục chính mình.Đừng có quan hệ tình dục với em một cha khác mẹ, vì là em gái ngươi.Đừng có quan hệ tình dục với chị em của cha ngươi, vì là bà con gần của cha ngươi.Đừng có quan hệ tình dục với chị em của mẹ ngươi, vì là bà con gần của mẹ ngươi.Đừng làm sỉ nhục anh em của cha ngươi vì có quan hệ tình dục với vợ của họ; người ấy là bác gái hay thím ngươi.Đừng có quan hệ tình dục với dâu ngươi, vì là vợ của con trai ngươi; không được có quan hệ tình dục với con dâu mình.Đừng có quan hệ tình dục với vợ của anh em ngươi, vì làm như vậy là sỉ nhục anh em mình.Đừng lấy một người đàn bà luôn với con gái, hoặc với cháu nội hay cháu ngoại của người ấy vì họ là bà con gần với nhau. Đó là một điều ác.Đừng cưới chị em của vợ mình làm vợ bé và có quan hệ tình dục với người nầy đang khi vợ còn sống.

SUY GẪM:

Câu 2-5:
Đức Chúa Trời trở nên Chúa giữa vòng Y-sơ-ra-ên kể từ khi họ ra khỏi xứ Ai Cập. Chúa là Đức Chúa Trời đã cứu chuộc Y-sơ-ra-ên thoát ách nô lệ ở Ai Cập và khiến họ trở nên tuyển dân của Ngài. Y-sơ-ra-ên đã trở nên một dân thánh của Đức Chúa Trời. Bởi lẽ đó, dân Y-sơ-ra-ên không được theo Ai Cập và cũng không được theo Ca-na-an. Họ trở nên một dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời của sự cứu chuộc. Giờ đây, bởi Chủ đời sống họ đã thay đổi, họ không được phép bắt chước những hành động ô uế của Ai Cập và Ca-na-an, mà phải tránh xa điều đó. Họ không được làm những điều mà người ta làm trong xứ Ca-na-an và Ai Cập. Họ không được bắt chước những thói tục thế gian, mà phải sống theo Lời Chúa. Ngày hôm nay, những Cơ Đốc nhân cũng là dân sự của Chúa bởi ân sủng của Ngài. Vì thế, chúng ta không còn là nô lệ của Sa-tan và không được sống bởi sự cai trị của những cám dỗ thế gian. Ai thật sự là chủ của tôi?

Câu 6-18:
Dân sự Đức Chúa Trời phải tránh xa những thói tục tà dâm. Dân Ai Cập và Ca-na-an đã có những hành động loạn luân theo như tôn giáo của họ. Tình dục là quà tặng của Đức Chúa Trời dành cho các cặp vợ chồng. Nhưng nếu ai có quan hệ tình dục với người khác không phải là vợ hoặc chồng của mình, thì tình dục không còn là quà tặng nữa, nhưng là liều thuốc độc phá vỡ hạnh phúc gia đình. Những quan hệ loạn luân rất nghiêm trọng vì đó là những mối quan hệ phạm pháp, nó phá vỡ nền tảng gia đình cũng như những mối quan hệ khác của con người, và hủy hoại trí óc và tâm linh. Đức Chúa Trời ngăn cấm những mối quan hệ loạn luân vì chúng phá vỡ trật tự của xã hội loài người, được thiết lập bởi Ngài. Núp dưới danh nghĩa tự do, tôi có bỏ qua những hành động tà dâm và đặt gia đình mình vào tình trạng nguy hiểm?

Cầu nguyện: Xin khiến con không bị sa vào cám dỗ thế gian, nhưng có một đời sống khác biệt và thánh khiết.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Sách Lê Vi

18:1-18

Bình Luận: