Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 9 – Chúa Là Đức Chúa Trời Của Chúng Ta

Ngày 9 – Chúa Là Đức Chúa Trời Của Chúng Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc
Thánh Thi 100:1-5

1 Hỡi cả trái đất, hãy hân hoan reo hò cho CHÚA.
2
Hãy vui vẻ phụng sự CHÚA;
Hãy hân hoan ca hát mà đến trước mặt Ngài.
3
Hãy biết rằng CHÚA, chính Ngài là Đức Chúa Trời.
Ngài làm nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài;
Chúng ta là dân của Ngài, là đàn chiên nơi đồng cỏ Ngài
4
Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài;
Hãy ca ngợi mà vào sân Ngài;
Hãy cảm tạ Ngài, hãy ca ngợi danh Ngài.
5
Vì CHÚA là thiện; tình yêu thương Ngài vẫn còn mãi mãi;
Lòng thành tín Ngài còn đến đời đời.


SUY GẪM:

Câu 1:

Đức Chúa Trời là Vua trên toàn thế gian và xứng đáng nhận sự ngợi khen của chúng ta. Qua những lời ngợi khen, chúng ta phải bày tỏ cho cả thế gian biết về Đức Chúa Trời.

Câu 3:

Duy nhất Chúa là Đức Chúa Trời thật sự của chúng ta. Ngài đã làm nên tôi. Ngài tạo dựng hình hài tôi trong lòng mẹ và cũng khiến tôi trở nên mới trong Chúa Cứu Thế Giê-su. Giờ đây, khi đã trở thành người mới, Chủ nhân của tôi chính là Đức Chúa Trời. Tôi sống với ân sủng mà Ngài đã ban cho. Tất cả mọi điều tôi có đều là của Chúa. Bạn vẫn còn sống với niềm khao khát sở hữu? Bạn có đang sống một đời sống lắng nghe tiếng người chăn ?

Câu 5:

Đức Chúa Trời là thiện. Sự nhân lành của Chúa bày tỏ trong tình yêu thương và sự thành tín. Tình yêu thương Ngài còn mãi mãi và lòng thành tín Ngài còn đến đời đời. Tình yêu thương và sự thành tín là những thuộc tính của Đức Chúa Trời, được duy trì và làm trọn trong Giao Ước với dân Ngài. Tình yêu thương của Ngài khiến chúng ta chỗi dậy và phục hồi trong hoạn nạn.

Câu 2:

Tác giả nói rằng phải thờ phượng Chúa với tấm lòng hân hoan mà đến trước mặt Ngài. Tôi có hết lòng hầu việc Đức Chúa Trời, Vua của tôi? Chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời là ai để trung tín hầu việc Ngài. Chúng ta hầu việc Ngài, không phải dựa vào những tình cảm hay cảm xúc nhất thời của mình, nhưng với sự vui mừng mà Chúa đã ban cho chúng ta. Hãy thờ phượng Chúa với sự vui mừng.

Cầu nguyện:

Xin khiến con đầy dẫy sự tạ ơn và ngợi khen trong tấm lòng mình khi con biết về Ngài nhiều hơn.
Bình Luận:

You may also like