Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 3 – Đức Chúa Trời Công Chính

Ngày 3 – Đức Chúa Trời Công Chính

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thánh Thi  94:1-23

1 Lạy CHÚA, Ngài là Đức Chúa Trời báo trả;
Ngài là Đức Chúa Trời báo trả, xin bày tỏ thiên quang Ngài.
2 Lạy Đấng phán xét thế giới, xin đứng lên,
Xin báo trả xứng đáng cho những kẻ kiêu ngạo.
3 Lạy CHÚA, cho đến bao giờ? Kẻ ác sẽ đắc chí cho đến bao giờ?
4 Chúng tuôn đổ lời kiêu ngạo; Mọi kẻ làm ác đều khoe khoang.
5 Lạy CHÚA, chúng nó chà đạp dân Ngài;
Chúng nó làm con dân Ngài khốn khổ.
6 Chúng giết kẻ góa bụa và người kiều dân;Chúng tàn sát kẻ mồ côi.
7 Chúng bảo rằng CHÚA sẽ không nhìn thấy,
Đức Chúa Trời của Gia-cốp sẽ không nhận thấy.
8 Hỡi những kẻ u mê nhất trong dân, hãy hiểu biết;
Hỡi những kẻ ngu dại, bao giờ các người mới khôn ngoan?
9 Đấng đã tạo ra tai, lại không nghe được?
Đấng đã nắn nên mắt, lại không thấy sao?
10 Đấng đã trừng phạt các nước, lại không quở trách sao?
Ngài là Đấng dạy dỗ loài người tri thức.
11 CHÚA biết tư tưởng loài người;Chúng chỉ là hư không.
12 Lạy CHÚA, phước cho người nào Ngài rèn luyện
Và dạy dỗ Kinh Luật cho;
13 Và ban cho họ yên lành khỏi những ngày hoạn nạn,
Cho đến khi nào hố sâu đã đào cho những kẻ ác.
14 Vì CHÚA không ruồng bỏ dân Ngài
Cũng chẳng từ bỏ cơ nghiệp Ngài.
15 Vì sự xét xử công bình sẽ trở về với người công chính;
Và mọi người có lòng ngay thẳng sẽ noi theo.
16 Ai sẽ nổi lên chống lại những kẻ ác cho tôi;
Ai sẽ đứng lên chống lại những kẻ làm điều gian ác giúp tôi?
17 Nếu CHÚA đã không giúp đỡ tôi
Thì linh hồn tôi đã sớm ở nơi Âm Phủ.
18 Lạy CHÚA, khi tôi nghĩ: chân tôi trượt ngã
Thì tình yêu thương kiên trì của Ngài nâng đỡ tôi.
19 Khi có nhiều mối lo nghĩ trong lòng tôi,
Thì sự an ủi của Ngài khích lệ tâm hồn tôi.
20 Cậy quyền năng dùng luật hại người,
Thế nào Ngài lại kết ước đồng minh?
21 Chúng hiệp nhau hại mạng sống của người công chinh.Và kết án tử hình kẻ vô tội.22 Nhưng CHÚA là thành lũy bảo vệ tôi;
Đức Chúa Trời tôi là vầng đá nơi tôi trú ẩn.
23 Ngài sẽ báo trả chúng nó vì tội lỗi chúng nó;
Ngài sẽ tiêu diệt chúng nó vì sự gian ác chúng nó;
CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt chúng nó.


SUY GẪM:

Câu 1, 2  :

Đức Chúa Trời phán xét thế gian và báo trả những kẻ kiêu ngạo. “Thiên quang” trong câu 1 với nghĩa bày tỏ sự phán xét công bình của Chúa. Tôi có thấy những việc phi lý và bất công? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời phán xét.

Câu 7-9:

Suy nghĩ kiêu ngạo cho rằng Chúa không nhìn thấy và không báo trả; nhưng thực ra Ngài đang sống, đang nghe và nhìn thấy tất cả. Tôi có hành động hay phát ngôn với sự nhận biết rằng Chúa đang nghe và nhìn thấy hay không?

Câu 10:

Chúa ban bố luật lệ với sự khôn ngoan và trí tuệ để dạy dỗ dân sự Ngài. Hãy nhớ rằng, ngay cả hoạn nạn cũng là kế hoạch của Chúa. Ngài không bao giờ gây ra nỗi ưu phiền hay cho phép sự đối xử bất công xảy ra mà lại không có lý do. Bạn có tuyệt vọng hay phàn nàn với Chúa rằng Ngài đối xử bất công? Hãy kiểm tra cách cẩn thận ý nghĩa của những hoạn nạn trong thế gian này. Hoạn nạn cũng có thể là sự chúc phước tuyệt diệu dành cho tôi.

Câu 14:

Đôi khi con cái Chúa có thể đối mặt với hoạn nạn. Tuy nhiên, trong những lần đó, Đức Chúa Trời luôn ở bên cạnh và Ngài không bao giờ lìa bỏ. Chúa không bỏ dân sự Ngài, bỏ hậu duệ Ngài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hiện tại tôi đang ở trong hoàn cảnh nào? Hãy tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, Đấng luôn ở cùng tôi. Tôi có suy nghĩ rằng Chúa đã rời bỏ tôi không?

Cầu nguyện:

Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời. Ngài luôn luôn bảo vệ con cái của Ngài.
Bình Luận:

You may also like