Thông Báo Đại Hội Đồng Giáo Phẩm 2010 – HTTL VN(MN)

406

 

 

Chủ đề của kỳ đại hội được đưa ra là “Noi Dấu Chân Chúa” (I Phierơ 2:21) với các diễn giả là Mục sư Hội Trưởng và Mục sư Chủ tịch Hội đồng giáo phẩm.

Kỳ đại hội sẽ bao gồm các đại biểu tham dự chính thức là: Quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo, Nữ truyền đạo;  các đại biểu dự thính: Quý vị hưu trí và Quả phụ (Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo), quý bà Mục sư-Mục sư Nhiệm chức-Truyền đạo.

 


HDGP1

Bình Luận: