Chùm Thơ Lời Chúa

680

 

LỜI CHÚA


Nghe lời Chúa phán hãy làm ngay

Đừng chỉ nghe bằng cái lổ tai

Trung Tín, Yêu Thương, hằng dạy bảo

Bình An, Nhịn Nhục, mãi khuyên nài

Người khôn nhận biết, liền hành động

Kẻ dại nghe rồi chẳng nhúng tay

Thế thái, nhân tình luôn biến đổi

Thánh Kinh muôn thuở chẳng dời lay

ôôô

Thánh Kinh muôn thuở chẳng dời lay

Bẻ trách, dạy khuyên thật ích thay

Bao kẻ khốn cùng, thôi khổ hận

Lắm người bất hạnh, hết sầu cay

Soi đường thoát khỏi đời tăm tối

Dẫn lối vượt qua kiếp đọa đày

Người sống không là cơm với gạo

Nhờ Lời Hằng Sống đã phô bày

 

100 NĂM TIN LÀNH

Một trăm năm chẵn đã trôi qua

Rao giảng Phúc Âm đến mọi nhà

Từng lớp Mục Sư đã phục vụ

Hàng ngàn Tín Hữu đã xông pha

Rao danh Cứu Chúa càng tăng trưởng

Để nước Thiên Đàng được mở ra

Hiệp một, Yêu thương, lời Chúa dạy

Tiếng thơm Hội Thánh sẽ vang xa

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: