Chăn Bầy

544

Lợi, quyền, chức, tước, không thèm nắm

Vàng, bạc, đất, nhà, chẳng muốn bu

Trung tín chăn bầy chờ Chúa đến

Thiên đàng nhẹ cánh lướt êm ru.

ôôô

Bốn mấy năm ròng phước hạnh thay

Chúa kêu gọi đến để chăn bầy

Cao nguyên, Duyên hải, đều chung mặt

Thành thị, Thôn quê, cũng góp tay

Từ bỏ thú vui bao hấp dẫn

Dấn thân hầu việc rất hăng say

Dặn lòng trung tín trong công việc

Khi Chúa tái lâm sẽ gặp Ngài

Mục Sư Nguyễn Quốc Ấn

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: