Trực tiếp đại hội phục hưng 2010

602

Tại việt nam quý vị xin nhấp vài link sau để xem : ServerVN1 ServerVN2

Tại Quốc tế quý vị vào: ServerUS

Để nghe AUDIO xin nhấp vào đây

Sau đây là thời gian biểu của đại hội chậm hơn giờ việt Nam 12h

Thứ Năm, ngày 7 tháng 10
7 p.m. – 10 p.m. Thờ phượng
Thứ Sáu, ngày 8 tháng 10
9 a.m. – 12 p.m. Thờ phượng

7 p.m. – 10 p.m. Thờ phượng
Thứ Bảy, ngày 9 tháng 10
9 a.m. – 12 p.m. Thờ phượng
2 p.m. – 5 p.m. Chia sẻ, làm chứng ơn Chúa
Sinh hoạt thanh niên
7 p.m. – 10 p.m. Thờ phượng
Chúa Nhật, ngày 10 tháng 10
9 a.m. – 12 p.m. Thờ phượng
2 p.m. – 5 p.m. Hội thảo
7 p.m. – 10 p.m. Thờ phượng
Thứ Hai, ngày 11 tháng 10
9 a.m. – 12 p.m. Thờ phượng

 

Dự kiến diễn giả của đại hội năm nay:
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh: Quản nhiệm hội thánh Báp Tít Houston
Mục Sư Tiến Sĩ Claudio Freidzon: Một trong các sứ giả phục hưng tại Argentina. Tác giả cuốn sách “Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài” đang được phổ biến rất rộng rãi tại VN)
Mục Sư Tiến Sĩ Doug Stringer: Sáng lập viên và chủ tịch của Mục Vụ Turning Point Ministries International, đã đem lại sự thay đổi cho nhiều nơi trên khắp thế giới. (http://www.dougstringer.com/pages.asp?pageid=35843)
Bác Sĩ Chauncey Crandall: Một trong những bác si tim giỏi nhất nước Mỹ (và thế giới). http://chaunceycrandallmd.com/Biography.aspx
Mục Sư Tiến Sĩ Sharon Gartman: Houston Texas
Mục Sư Tiến Sĩ Reinhard Bonnke: Người đã đem lại cho Chúa 60 triệu
linh hồn trong vòng 50 năm qua. Và trong vòng 9 năm qua, đã có 50
triệu người tiếp nhận Chúa qua chức vụ của ông.


Dự kiến diễn giả của đại hội năm nay:
Mục sư Huỳnh Quốc Khánh: Quản nhiệm hội thánh Báp Tít Houston
Mục Sư Tiến Sĩ Claudio Freidzon: Một trong các sứ giả phục hưng tại Argentina. Tác giả cuốn sách “Lạy Đức Thánh Linh Con Khao Khát Ngài” đang được phổ biến rất rộng rãi tại VN)
Mục Sư Tiến Sĩ Doug Stringer: Sáng lập viên và chủ tịch của Mục Vụ Turning Point Ministries International, đã đem lại sự thay đổi cho nhiều nơi trên khắp thế giới. (http://www.dougstringer.com/pages.asp?pageid=35843)
Bác Sĩ Chauncey Crandall: Một trong những bác si tim giỏi nhất nước Mỹ (và thế giới). http://chaunceycrandallmd.com/Biography.aspx
Mục Sư Tiến Sĩ Sharon Gartman: Houston Texas
Mục Sư Tiến Sĩ Reinhard Bonnke: Người đã đem lại cho Chúa 60 triệu
linh hồn trong vòng 50 năm qua. Và trong vòng 9 năm qua, đã có 50
triệu người tiếp nhận Chúa qua chức vụ của ông.
Bình Luận: