Cung Hiến Bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010

1621

Về tham dự lễ gồm có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN (MN), Mục sư Ngô Văn Bửu – Phó hội trưởng HTTLVN (MN), mục sư Bùi Văn Sản – đại diện HTTLVN (MB), Tiến sĩ David Thorne – Tổng thủ quỹ Thánh Kinh Hội khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, mục sư Lê Cao Quý cùng Ban hiệu đính và hơn 400 quý mục sư là đại diện của các hệ phái Tin Lành, đại diện khu vực trong cả nước. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Công Oánh – đại diện Nhà xuất bản Tôn giáo cũng tham dự sự kiện trọng đại này.

Sau khi hội chúng tôn vinh Chúa, Mục sư Bùi Văn Sản đã cầu nguyện để dâng buổi lễ cung hiến lên cho Đức Chúa Trời. Mục sư Lê Cao Quý đã làm chứng lại những việc lạ lùng mà Chúa đã làm trong thời gian hiệu đính lại Kinh Thánh. Xảy ra biết bao khó khăn, thử thách trong việc hiệu đính nhưng Chúa đã từng bước sử dụng tôi tớ Ngài qua từng thời điểm để hoàn tất cuốn Kinh Thánh truyền thống hiệu đính 2010.

Do nhu cầu của con cái Chúa cũng như trải qua thời gian cùng với sự thay đổi, chuyển hóa của ngôn ngữ, một số từ đã trở nên cổ, một số từ mà ngữ nghĩa đã thay đổi, một số cách diễn đạt không còn thích hợp, đôi chỗ hơi xa lạ và trở nên khó hiểu. Do vậy, các đầy tớ và con cái Chúa trong và ngoài nước nhận thấy nhu cầu cần hiệu đính bản dịch 1926 là rất cần thiết. Do đó, sau nhiều năm cầu nguyện, một dự án hiệu đính Kinh Thánh được hình thành dưới sự bảo trợ của Liên hiệp Thánh Kinh hội (UBS) và một Ban hiệu đính đã được tuyển chọn và huấn luyện. Bên cạnh Ban hiệu đính còn có các ban chuyên trách như: Ban cố vấn gồm các chuyên gia phiên dịch Kinh Thánh của UBS, Ban duyệt lãm về văn phong gồm các đầy tớ và con cái Chúa cùng với các nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, sinh viên ngoài Hội Thánh.

Tiến sĩ Kuo-Wei Peng đã trình bày về quá trình hiệu đính với các đại biểu tham dự lễ. Tiến sĩ Daud Soesilo cũng trình bày chi tiết về các phần hiệu đính trong bản Kinh Thánh mới.

Với câu Kinh Thánh Nê-hê-mi 8:1-8 “Họ đọc rõ ràng trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời, rồi giải nghĩa nó ra, làm cho người ta hiểu lời họ đọc.”, Tiến sĩ David Thorne, đại diện cho Ban hiệu đính khẳng định bản Kinh Thánh mới không thay đổi văn phong truyền thống của bản 1926 và chỉ hiệu đính những chỗ cần thiết về ngữ pháp, chính tả, từ ngữ…

Bắt đầu từ năm 1999, công tác hiệu đính bản Kinh Thánh năm 1926 đã bắt đầu được xúc tiến. Đến năm 2004, ban hiệu đính đã hoàn tất bản Tân ước và ra mắt cùng con cái Chúa. Đồng thời, ban hiệu đính tiếp tục làm việc và hoàn tất bản thảo Cựu ước vào cuối năm 2007. Ban hiệu đính cũng đã gởi bản thảo để trao đổi và tiếp nhận ý kiến đóng góp của quý mục sư, truyền đạo trong các hệ phái Tin Lành, đồng thời tổ chức ba kỳ hội thảo về công tác hiệu đính vào tháng 5/2005, tháng 6/2007, tháng 1/2009.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

_1e
Rất đông con cái Chúa tham dự buổi lễ
4
MS Lê Cao Quý phát biểu về bản hiệu đính3
Ban hát Hội thánh Nguyễn Tri Phương tôn vinh Chúa5
Tiến sĩ Kuo-Wei Peng trình bày quá trình hiệu đính
7
Tiến sĩ Daud Soesilo
: bản KT hiệu đính
6
Tiến sĩ David Thorne trình bày về bản hiệu đính
8
MS Thái Phước Trường phát biểu đáp từ
10
MS Ngô Văn Bửu cầu nguyện cung hiến Kinh Thánh
11
12
13
Các con cái Chúa tham dự cùng chụp ảnh lưu niệm
14
MS Lê Cao Quý tặng Kinh Thánh lưu niệm cho ông Nguyễn Công Oánh
15
MS Hồ Tấn Khoa cầu nguyện
16
MS Phạm Tư cầu nguyện chúc phước
17
Ban hiệu đính bản Kinh Thánh 2010
18
Rất nhiều con cái Chúa đăng ký mua bản Kinh Thánh mới vào cuối giờ

video tường thuật buổi lễ

Nhóm phóng viên

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: