Bổ Nhiệm Tân Quản Nhiệm Hội Thánh Thới Bình – Cà Mau

439

Mục sư Nguyễn Văn Ngọc (UVMV / BTS / TLH) với vai trò là chủ lễ đã giảng trao trách nhiệm, trao Giáo vụ lệnh và cầu nguyện cho tân Quản nhiệm.

Lời Chúa được Mục sư chủ lễ giảng trao trách nhiệm cho tân Quản nhiệm HT với chủ đề : Người lãnh đạo thuộc linh. “Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài ” Công vụ 20 : 28

Mặc dầu với địa dạnh tận cùng nước Việt Nam nhưng Đức Chúa Trời vẫn có chương trình tốt đẹp nhất cho nơi đây . HT đã được thành lập; đã có nhà thờ và có tôi tớ Chúa  bằng lòng nghe theo sự sai phái của Chúa , dấng thân hầu việc Chúa vùng sâu vùng xa tại nơi nầy. Đã có nhiều nhân sự  ra đi chứng đạo không ngừng nghỉ đễ đem  được nhiều linh hồn về đầu phục Chúa và đem đến sự vinh hiển về cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời cao cả quyền năng. Một điểm nhóm có tên Huyện sử trực thuộc HT Thới Bình, thường xuyên trên  50 tín hữu nhóm lại thờ phượng Chúa hằng tuần. Tạ ơn Chúa, riêng HT Thới Bình  danh sách trên 250 tín hữu chính thức được thống kê. Xin cầu nguyện cho Tân Quản nhiệm, cho HT thật sự được An Ninh -Thới Bình phát triển mọi mặt, danh Chúa  được cả sáng tại địa phương này.

Một số hình ảnh chương trình Lễ bổ nhiệm Quản nhiệm HT Thới Bình

1_e
2e
3e

Ban Hát Lễ Cà Mau Tôn Vinh Chúa
4e

Ban Hát Lễ Thới Bình Tôn Vinh Chúa
5e

Mục sư Truyền Đạo Tôn Vinh Chúa
6e

Ban Chấp Sự Hoan Nghênh Tân Quản Nhiệm
7e

Phòng nhóm
8e

Mục Sư Nguyễn Văn Ngọc Cầu Nguyện Cho Tân Quản Nhiệm
9e

Truyền Đạo Võ An Ninh Bày Tỏ Tâm Chí

Huỳnh Văn Thạch (Cần Thơ)

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: