Home Dưỡng Linh Một Phúc Âm Cá Nhân

Một Phúc Âm Cá Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hãy đi khắp thế gian và giảng Phúc Âm cho mọi người – Mác 16:15

A. B. Simpson, một giáo sĩ nổi tiếng trong quá khứ, thường ôm quả địa cầu vào ngực và khóc về thế giới hư mất. Thế nhưng khải tượng toàn cầu của ông nổi bật lòng thương xót đối với cá nhân. Bạn và tôi cũng phải cảm thấy trách nhiệm đem Phúc Âm cho thế giới chúng ta – bằng cách chia sẻ tin mừng mỗi lúc cho từng người.
Đáng buồn là chúng ta thường nghĩ tới Đại Mạng Lệnh chỉ theo nghĩa “truyền giáo hải ngoại”. “Truyền giáo thế giới” có lẽ là từ đúng hơn, vì bao gồm những láng giềng gần nhất của chúng ta, những người tạo nên một phần thế giới mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta tới. Và chúng ta đã tới rồi!
Giống như A. B. Simpson, hãy ôm lấy thế giới nhỏ hơn của bạn bằng lời cầu nguyện sốt sắng khi nghĩ tới những cá nhân hư mất trong gia đình, hàng xóm, và sở làm. Sau đó, trong khi bạn cố gắng sống và chia sẻ tin mừng, hãy mong đợi Đức Chúa Trời mở cửa cơ hội. như sau: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương tôi!”

Joanie Yoder (LHS)

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like