Home Dưỡng Linh Mời Đức Thánh Linh Tràn Đầy Đời Sống Bạn

Mời Đức Thánh Linh Tràn Đầy Đời Sống Bạn

by Ban Biên Tập
30 đọc
Bạn có thể tiếp xúc với Đức Thánh Linh trong nhiều cách khác nhau.  Bạn có thể gặp Đức Thánh Linh trong khải tượng, giấc mơ, sự vui cười, sự khóc lóc, sự cầu nguyện, hay trong khi đọc Kinh Thánh.  Khi Đức Thánh Linh thăm viếng bạn, thường thường Ngài có mục đích đặc biệt cho đời sống của bạn.  Ngài không để cho bạn thỏa lòng và phấn chấn, nhưng để kêu gọi và trang bị bạn vào một chức vụ mới. Đức Thánh Linh sẽ tràn đầy trên đời sống của bạn để được kết quả tốt đẹp.
Giả sử bạn để một tấm khăn khô vào trong nước, thì việc gì sẽ xảy ra?  Nó sẽ bị thấm nước. Đó cũng là cách mà Đức Thánh Linh tràn đầy trên đời sống của bạn.  Nhưng khi tấm khăn thấm đủ nhiều nước rồi, không thể thấm thêm nước nữa, thì việc gì sẽ xảy ra? Nó sẽ chảy rũ ra trong nước. Cũng vậy, có nhiều tín đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh nhưng không để sự sức dầu thánh đó tràn ra trong sự hầu việc Chúa, mà giống như tấm khăn thấm đầy nước chỉ nhỏ giọt ra trong nước mà thôi. Hay nói cách khác, bạn có thể vắt tấm khăn ướt đó, thì nước sẽ tuôn tràn ra. Đức Chúa Trời muốn bạn phải năng động phấn chấn và dâng đời sống của bạn để phục vụ và kết quả tốt đẹp cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta hãy xem Phierơ.  Như chúng ta đã biết, ông là người nhút nhát và đã từng phủ nhận Chúa, nhưng sau khi được đầy dẫy Đức Thánh Linh ông mạnh dạn đứng và giảng trước công chúng. Kết quả có 3.000 người tin Chúa (Công Vụ. 2).
Bạn cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh để làm công việc của Chúa có nhiều kết quả.

Marilyn Hickey
tintuc@hoithanh.com
Bình Luận:

You may also like