Home Tin tức Tổng Kết Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khánh Hòa

Tổng Kết Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khánh Hòa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài có làm ơn cho các con dân Chúa tại khu vực tỉnh Khánh Hòa. Dù có nhiều địa phương khác trên cả nước có thể do nhiều lý do khách quan khác nhau không thể tổ chức được lớp Thánh Kinh Căn Bản cho các bạn trẻ trong khu vực, thì riêng tại Tỉnh Khánh hòa trong nhiều năm qua đã tổ chức được các lớp Thánh Kinh Căn Bản cho các bạn trẻ. Hầu qua đó các bạn có thêm kiến thức thuộc linh để trở về Hội Thánh địa phương hầu việc Chúa cách có kết quả hơn.

Tất cả năm môn học được Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội HTTLVN(MN) soạn thảo và các giáo viên dạy được ban CĐGD TLH chỉ định

Ban tổ chức và các giáo viên dạy lớp Thánh Kinh Căn Bản Năm IV khóa II gồm:

– Trưởng ban Tổ chức: Mục sư Lưu Văn Giáo Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm

Trưởng ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Khánh hòa

– Giám học:                    Mục sư Võ Văn Tự Cường UV Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Khánh hòa

– Giám Thị:                    Mục sư Nhiệm chức Lê Tấn Cam

– Y Tế:                            Cô Truyền Đạo Quang Thị Thu Hương

Các Môn học và giáo viên phụ trách:

  1. Môn Tiên Tri Lớn:           Mục sư Phan Văn Cử UV TLH Mục vụ Tin lành Tỉnh khánh hòa
  2. Môn Hội Thánh Theo Đúng Mục Đích: Cô Truyền Đạo Trần Thị Liểu UVPN TLH
  3. Môn Trường Chúa Nhật: Mục sư Lưu Văn Giáo PCT HĐGP Trưởng Ban Đại diện TL Tỉnh
  4. Môn Hôn Nhân và Gia Đình: Mục sư Võ Văn Tự Cường UV BĐD TL Tỉnh
  5. Môn Tân Ước Lược Khảo: Mục sư Hoàng Nhị Công UV BĐD TL Tỉnh

Đúng 7h sáng ngày 19.07.2010 lễ khai giảng được chính thức bắt đầu với sự hướng dẫn chương trình của Thầy Truyền đạo Nguyễn Đức Dũng và lời giảng luận của Mục sư Phan Văn Cử UV TLH với đềtài “ Khôn ngoan nhờ Lời Chúa” câu Kinh Thánh II Timôthê 3:15.

Ngoài ra trong mỗi buổi sáng từ 6h – 6h30 trong giờ tỉnh nguyện các bạn được nghe lời làm chứng của các học viên có những ơn phước đặc biệt và mỗi tối từ 19h-21h các bạn được các đầy tớ Chúa , các MS, MSNC, TĐ trong tỉnh bồi linh với những đề tài được cho sẵn.

Tạ ơn Chúa trong 10 ngày học các bạn đã nhận được nhiều ơn phước thuộc linh qua các đầy tớ Chúa và đúng 14h30 chiều 29.07.2010 lễ bế giảng được diễn ra, các bạn được nghe lời Chúa qua Ms Lưu Văn Giáo và nhận giấy chứng nhận. Sau đó ai nấy ra về vui vẻ và hẹn gặp lại nhau năm sau.

Một vài hình ảnh của Lớp Thánh Kinh Căn Bản Tỉnh Khánh Hòa:

toa_n_ca_nh_l__khai_gia_ng_l__p_TKCB_ta_i_KH_e

Khai_gia_ng_l__p_TkCbe
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng
Ms_Phan_V_n_C___gia_ng_trong_l__Khai_gia_ng_e
MS Phan Văn Cử giảng luận trong buổi lễ khai giảng
MS_Phan_V_n_C___va__mn_Tin_tri_l__n_e
MS Phan Văn Cử và môn học Tiên tri lớn
MSNC_Gia_m_thi__va__l__i_d__n_do_e
Giám thị và lời dặn dò
b__gia_ng_l__p_TKCB1e_
Bế giảng lớp TKCB Khánh Hòa
ca_c___y_t___CHu_a_co__cng__kho__trong_l__p_TKCB_nh_n_qua__l_u_ni_m_e
Các đầy tớ Chúa có công khó trong khóa học nhận quà lưu niệm

Người đưa tin tỉnh Khánh Hòa

tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like