Home Quốc Tế ‘Đọc Kinh Thánh Giúp Giảm Nợ Và Dâng Hiến Rộng Rãi Hơn’

‘Đọc Kinh Thánh Giúp Giảm Nợ Và Dâng Hiến Rộng Rãi Hơn’

by Ban Biên Tập
30 đọc

Hơn 1000 gia đình Cơ đốc nhân đã tham gia vào chương trình khảo sát hàng năm lần thứ hai được phối hợp thực hiện bởi hai tổ chức Maximum Generosity và Chritianity Today International. Những người tham gia cùng trả lời các câu hỏi về sự tác động của kinh tế đối với việc làm, tài chính, nợ nần, và dâng hiến của mình.

Những người đọc Kinh Thánh đều đặn hằng ngày thường có ít nợ nần và ngược lại. Có hai nguyên nhân lý giải cho điều này. Thứ nhất, kỷ luật trong đời sống thuộc linh của một người thường dẫn đến kỷ luật trong những lĩnh vực khác của đời sống người đó, bao gồm cả lĩnh vực quản lý tài chính. Nguyên nhân thứ hai, những người dành nhiều thời gian cho lời Chúa nhận được sự khôn ngoan và hướng dẫn từ nơi Ngài khi phải đưa ra những quyết định về tài chính.

Hầu hết những người đọc Kinh Thánh đều đặn hằng ngày đều dâng hiến một phần mười hoặc nhiều hơn cho công việc Chúa tại hội thánh địa phương hoặc các mục vụ khác. Nhiều người cho rằng lượng của cải của một người quyết định mức dâng hiến của người đó, nhưng thật ra sự kỷ luật trong đời sống thuộc linh mới là yếu tố khiến người đó trở nên trung tín và dâng hiến rộng rãi. Đọc Kinh Thánh mỗi ngày giúp Cơ đốc nhân vững tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng chu cấp cho đời sống họ, và vì vậy họ sẵn sàng dâng hiến rộng rãi những của cải mà Ngài giao cho họ quản lý.

Chương trình nghiên cứu này đã giúp khám phá ra rằng nếu một hội thánh muốn tín đồ dâng hiến rộng rãi hơn, thì việc giúp họ đến với lời Chúa mỗi ngày là hết sức quan trọng. Hơn tất cả những điều khác, làm được như vậy sẽ giúp hội thánh kinh nghiệm được sự dâng hiến mạnh mẽ chưa từng có!

Anh Vũ (theo Christian Telegraph)

Bình Luận:

You may also like