Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 18 – Sự Lựa Chọn Tối Thượng Của Đức Chúa Trời

Ngày 18 – Sự Lựa Chọn Tối Thượng Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 18  SỰ LỰA CHỌN TỐI THƯỢNG  CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Rô-ma 9:1-18

1 Trong Chúa Cứu Thế tôi nói thật, tôi không nói dối, lương tâm tôi làm chứng cho tôi trong Đức Thánh Linh rằng 2 lòng tôi rất buồn rầu và đau đớn triền miên. 3 Vì tôi đã từng ước nguyện chính mình chịu dứt bỏ khỏi Chúa Cứu Thế thay cho anh chị em tôi, bà con tôi về phần xác, 4 tức là người Do Thái, dân được nhận làm con nuôi, được vinh quang, có giao ước, được ban cho kinh luật, sự thờ phụng, và lời hứa, 5 họ ra từ các tổ phụ, Chúa Cứu Thế về phần xác thì ra từ họ, nguyện Đức Chúa Trời, Đấng trên hết mọi loài, đáng được chúc tụng đời đời, A-men.
6 Dĩ nhiên không phải Lời Đức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải tất cả những người ra từ Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên; 7 cũng không phải tất cả dòng giống của Áp-ra-ham đều là con của Áp-ra-ham, nhưng như có chép: “Bởi Y-sác dòng giống ngươi sẽ được gọi theo tên ngươi.” 8 Nghĩa là không phải con cái về phần xác là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng giống thật. 9 Về lời hứa thì có lời nói thế này: “Sang năm cũng vào kỳ này ta sẽ đến và Sa-ra sẽ có một con trai.”

10 Không chỉ vậy thôi, nhưng khi Rê-bê-ca từ một người là Y-sác, tổ phụ chúng ta mà có thai; 11 thì dù hai con chưa được sinh ra, cũng chưa làm điều gì thiện hay ác, để cho mục đích theo sự lựa chọn của Đức Chúa Trời được giữ vững, 12 không do việc làm nhưng do sự kêu gọi của Chúa, thì bà được nói cho biết: Đứa lớn sẽ phục sự đứa nhỏ; 13 như đã có chép:

“Ta yêu Gia-cốp, nhưng ghét I-sau.”

14 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Không phải Đức Chúa Trời bất công đó sao? Chẳng hề như vậy. 15 Chúa có nói với Môi-se rằng:
“Ta sẽ nhân từ với kẻ nào Ta muốn nhân từ,
Ta sẽ thương xót kẻ nào Ta muốn thương xót.”

16 Vì thế không phải bởi người ta ước muốn, cũng không phải bởi bôn ba mà được, nhưng bởi sự nhân từ của Đức Chúa Trời. 17 Kinh Thánh phán với Pha-ra-ôn rằng: Chính vì điều này mà Ta lập ngươi lên, để Ta có thể dùng ngươi tỏ quyền năng của Ta ra, và để cho Danh Ta được vang ra khắp đất. 18 Như vậy Ngài muốn nhân từ với ai thì nhân từ, muốn làm cứng lòng ai thì làm.

SUY GẪM
1) Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?
Câu 4,5
Đức Chúa Trời trên hết mọi loài, đáng được chúc tụng đời đời. Ngài ban phước dồi dào cho dân Y-sơ-ra-ên, đặc biệt là ân sủng có được Chúa Cứu Thế, Đấng Mê-si, ngự giữa vòng dân sự. Vì thế Đức Chúa Trời đáng được Y-sơ-ra-ên ngợi khen. Tiếc thay, dân Y-sơ-ra-ên đã khước từ Chúa Giê-su và sỉ nhục tình yêu của Ngài. Ngày hôm nay tôi đáp ứng như thế nào trước tình yêu thương của Chúa, Đấng đã ban cho tôi mọi tặng phẩm tốt đẹp, kể cả tặng phẩm là chính Con Ngài?
Câu 10,11
Theo mục đích sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, Ngài đã hoàn thành kế hoạch cứu chuộc. Lựa chọn của Chúa liên quan tới việc sinh ra Ê-sau và Gia-cốp thời Cựu Ước, bày tỏ sự lựa chọn tối thượng của Ngài, không phụ thuộc vào hành vi của con người. Chúng ta không hiểu tại sao người này được chọn, mà chỉ biết một sự thật duy nhất là chúng ta không thể có đức tin cứu chuộc nếu không có ân sủng lựa chọn tối thượng của Đức Chúa Trời.

Câu 15-18
Đức Chúa Trời nhân từ với những ai Ngài muốn nhân từ, và thương xót những ai Ngài muốn thương xót. Đức Chúa Trời thực thi theo kế hoạch của Ngài, công chính và tốt lành, việc làm của Chúa là chính đáng và công bình.
2) Ngài ban cho tôi bài học gì?
Câu 6-9
Chỉ những đứa con theo lời hứa được coi là dòng giống của Áp-ra-ham. Không phải là những người quốc tịch Y-sơ-ra-ên hay những người không tin kính Chúa, nhưng chỉ những đứa con tin chắc trong lòng lời hứa của Đức Chúa Trời và vâng phục mới là dân Y-sơ-ra-ên thật và là Cơ Đốc nhân thật. Tôi là ai trong lời hứa của Đức Chúa Trời?
Cầu nguyện
Xin giúp con vui mừng với sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời và vâng phục kế hoạch của Ngài.
Bình Luận:

You may also like