Home Tin tức Hội Đồng Lần Thứ IV Của Hiệp Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp VN Thế Giới

Hội Đồng Lần Thứ IV Của Hiệp Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp VN Thế Giới

by Ban Biên Tập
30 đọc

Kính gửi quý Mục sư, Truyền Đạo, và toàn thể tín hữu:

Hội Đồng Lần Thứ IV của Hiệp Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA) Việt Nam Thế Giới (WAVAC) sẽ được tổ chức tại Vancouver BC (Canada), ngày 28-29/09 và 03/10/2010.
Kính xin quý tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện và dành thì giờ tham dự kỳ Hội Đồng lịch sử này.
Chân thành cám ơn.
Mục sư Lê Trung Thành
Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hợp
Hiệp Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA) Việt Nam Thế Giới
(Worldwide Association of Vietnamese Alliance Churches)
Liên lạc và ghi danh:
Mục sư Trương Tấn Long, (778) 829-3575 – Email: longttruong@yahoo.com

Chương trình hội đồng dự kiến sẽ bao gồm các nội dung sau:

– Bồi linh qua các diễn giả: Mục sư Arie M. Verduyn – Tổng Hội Trưởng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Thế Giới, Mục sư – Tiến sĩ Franklin Pyles – Hội  Trưởng Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp (C&MA) Canada, Mục sư Thái Phước Trường – Hội Trường Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam).

– Lễ tiền kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam (Chúa Nhật ngày 03/10/2010)

– Thuyết trình công việc Chúa của các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trên thế giới: Âu Châu, Canada, Hoa Kỳ, Úc Châu, Việt Nam và các cánh đồng truyền giáo tại Cam-pu-chia, Đài Loan…

– Giới thiệu hoạt động của Viện Thần Học Liên Hiệp ( Alliance Theological College)


Bình Luận:

You may also like