Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 2 – Cơn Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời

Ngày 2 – Cơn Thạnh Nộ Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 2:  CƠN THỊNH NỘ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

Rô-ma 1:18-32

18 Vì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã bộc lộ từ trời nghịch lại mọi hình thức không tôn kính Đức Chúa Trời và bất chính của những người lấy bất chính áp chế sự thật. 19 Bởi những gì có thể biết về Đức Chúa Trời đều rõ ràng đối với họ vì Đức Chúa Trời đã tỏ bày cho họ rồi. 20 Vì những gì của Đức Chúa Trời mà mắt trần không thấy được, kể cả quyền năng vĩnh cửu lẫn thần tính của Ngài, thì từ thuở sáng tạo vũ trụ đã được thấy rõ nhờ nhận thức về các tạo vật, nên họ không còn cách nào bào chữa được.
21 Vì họ đã biết Đức Chúa Trời nhưng không tôn vinh cảm tạ Ngài là Đức Chúa Trời, trái lại họ suy tưởng những chuyện hư không và lòng dạ ngu dốt của họ ra tăm tối. 22 Tự cho mình là khôn ngoan, họ đã trở thành ngu dại, 23 đổi vinh quang của Đức Chúa Trời bất diệt ra giống như hình tượng của loài người hư nát, của chim trời, của thú đồng và loài bò sát. 24 Vì thế theo dục vọng của lòng họ, Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ đắm chìm vào trong sự nhơ nhuốc đến nỗi họ cùng làm nhục thân thể mình với nhau. 25 Họ đổi chân lý Đức Chúa Trời lấy điều giả trá và thờ lạy, phụng sự tạo vật thay vì Đấng Tạo Hóa, là Đấng đáng được chúc tôn đời đời, A-men.
26 Bởi đó Đức Chúa Trời đã bỏ mặc họ cho tình dục bỉ ổi, ngay cả đàn bà cũng đổi cách luyến ái tự nhiên ra cách trái tự nhiên, 27 đàn ông cũng vậy, bỏ cách luyến ái tự nhiên với đàn bà mà un đốt cuồng dục lẫn nhau, đàn ông làm điều đồi bại với đàn ông, và chuốc lấy cho mình quả báo xứng với sự sai lạc của họ. 28 Và vì họ cho rằng không đáng nhận biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời cũng phó mặc họ cho tâm trí hư hỏng để làm những điều trái đạo đức. 29 Họ đầy dẫy mọi thứ bất chính, xấu xa, tham lam, gian ác, đầy lòng ganh ghét, sát nhân, tranh cãi, man trá, hiểm độc, nói hành, 30 gièm chê, thù ghét, xấc xược, kiêu căng, khoác lác, khéo bày việc ác, không vâng phục cha mẹ, 31 u mê, thất tín, vô tâm, bất nhân. 32 Tuy họ biết rõ theo án luật của Đức Chúa Trời, những kẻ nào làm những điều như thế thì đáng chết, vậy mà chẳng những họ làm những điều đó mà thôi, nhưng còn tán thành cho những kẻ khác làm nữa.
wrath
Họ đầy dẫy mọi thứ bất chính, xấu xa, tham lam, gian ác, đầy lòng ganh ghét, sát nhân, tranh cãi, man trá, hiểm độc, nói hành, gièm chê, thù ghét, xấc xược, kiêu căng, khoác lác, khéo bày việc ác, không vâng phục cha mẹ, u mê, thất tín, vô tâm, bất nhân. Tuy họ biết rõ theo án luật của Đức Chúa Trời, những kẻ nào làm những điều như thế thì đáng chết, vậy mà chẳng những họ làm những điều đó mà thôi, nhưng còn tán thành cho những kẻ khác làm nữa. (c. 29-31).
SUY GẪM
1) ĐỨC CHÚA TRỜI LÀ ĐẤNG NHƯ THẾ NÀO?
Câu 18:  Đức Chúa Trời nổi giận trước tội lỗi. Cho dù Chúa ban phương cách để nhận được sự cứu rỗi bởi ân sủng của Ngài qua Chúa Cứu Thế cho mọi người tin, nhưng cơn thịnh nộ của Ngài sẽ giáng trên những kẻ cố tình khước từ ân sủng. Khi mọi điều tốt lành và gian ác của con người – tạo dựng theo hình thể Đức Chúa Trời – được phơi bày trong lẽ thật, tình yêu của Chúa được bày tỏ qua cơn thịnh nộ của Ngài. Tôi đáp ứng thế nào đối với Phúc Âm, ân sủng của Đức Chúa Trời?
Câu 19,20: Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho tất cả mọi người. Vì Chúa đã bày tỏ quyền năng vĩnh cửu và thần tính của Ngài, nên loài người không thể nào bào chữa được. Bởi ý thức là tạo vật quý giá nhất của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận biết về quyền năng cũng như thần tính của Ngài và tôn vinh Ngài như thế nào?
2) NGÀI BAN CHO TÔI BÀI HỌC GÌ?
Câu 21-23: Con người tội lỗi đã khước từ và cố tình chối bỏ Đức Chúa Trời. Họ đổi vinh quang của Đức Chúa Trời lấy hình tượng, đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời lấy sự giả dối, thờ lạy các vật thọ tạo thay vì thờ lạy Đấng Sáng Tạo. Đời sống tôi phản ánh ở mức độ nào theo sự mô tả những điều ác này?

Cầu nguyện: Xin giúp con nhìn thấy rõ ràng những gì Chúa bày tỏ và đến với Ngài trong sự ăn năn, run rẩy trước cơn thịnh nộ của Ngài.
Bình Luận:

You may also like