Home Uncategorized Dâng Hiến

Dâng Hiến

by Ban Biên Tập
30 đọc

Quý vị có tâm tình dâng hiến xin vui lòng chuyển khoản vào tài khoản có thông tin như sau:


Tên TK: Vũ Thị Ngọc Dung – Số TK: 19034555466016
Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình Luận:

You may also like