Dâng Hiến

393

Quý vị có tâm tình dâng hiến xin vui lòng chuyển khoản vào tài khoản có thông tin như sau:


Tên TK: Vũ Thị Ngọc Dung – Số TK: 19034555466016
Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình Luận: