Home Dưỡng Linh Chỉ Đơn Giản Vâng Lời

Chỉ Đơn Giản Vâng Lời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Mỗi giờ trôi qua, đoàn tìm kiếm và gia đình cậu bé càng lo lắng hơn. Đến tờ mờ sáng họ vẫn chưa phát hiện được dấu vết nào của cậu bé. Hai chiếc trực thăng đã tham gia tìm kiếm từ lúc đó, và chỉ trong mười lăm phút họ đã tìm thấy các dấu ván trượt. Một đội tìm kiếm mặt đất lần theo các dấu vết, vốn sau đó đã trở thành các dấu chân nhỏ. Các dấu chân nầy dẫn đến một cái cây, và ở đó họ đã tìm thấy cậu bé.

“Cậu ấy ổn!” Trung sĩ Terry Silbaugh, người đứng đầu đội tìm kiếm và cứu hộ khu vực, thông báo…

Silbaugh giải thích tại sao cậu bé vẫn ổn dù đã trải qua một đêm trong thời tiết giá lạnh: Trước đó cha cậu đã cẩn thận dạy cậu những điều cần làm nếu bị lạc, và cậu bé đã cẩn thận làm đúng theo những gì cha cậu dặn bảo. Một cậu bé không thể nào biết phải trèo lên cây và náu mình giữa các nhánh cây. Cậu chỉ đơn giản vâng theo người cha khôn ngoan và đầy yêu thương của mình.

Dominic nhắc nhở tôi về những điều chúng ta cần làm khi là con cái của Cha Thiên Thượng yêu thương và khôn ngoan vô hạn. Chúng ta sẽ không đi theo đường lối của thế gian, rồi sẽ qua đi. Mà thay vào đó, chúng ta sẽ bước đi theo những mạng lệnh của Đức Chúa Trời bởi vì Ngài biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta.

Anh Vũ dịch từ Những thói quen tốt cho sự tăng trưởng thuộc linh bởi Luis Palau


Simply Obeying Our Father

More than ninety people conducted an all-night search for Dominic DeCarlo, an eight-year-old boy lost on a snowy mountain. Dominic, who had been on a skiing trip with his father, apparently had skied off the run without realizing it.

As each hour passed, the search party and the boy’s family became more concerned. By dawn they had found no trace of the boy. Two helicopter crews joined the search, and within fifteen minutes they spotted ski tracks. A ground team followed the tracks, which changed to small foot prints. The footprints led to a tree, where they found the boy.

“He’s in super shape!” Sergeant Terry Silbaugh, area search-and-rescue coordinator, announced…

Silbaugh explained why the boy did so well despite spending a night in the freezing elements: His father had enough forethought to warn the boy about what to do if he became lost, and his son had enough trust to do exactly what his father said. As a young child, he never would have thought of snuggling up to a tree and covering himself with branches. He was simply obeying his wise and loving father.

Dominic reminds me of what we should do as children of our loving and infinitely wise Heavenly Father. We are not to walk according to the course of this world, which is passing away. Instead, we are to walk in obedience to the Lord’s commands because He knows what is best for us.

Healthy Habits for Spiritual Growth by Luis Palau

Bình Luận:

You may also like